Även analytikerna på Newsec sällar sig till de som tror att fastighetsmarknaden förblir fortsatt stark den närmaste tiden med en transaktionsvolym över 150 miljarder. Samhällsfastigheter rekommenderas för investerare som inte vill ta så stor risk.
Publicerat 17 september, 2015

2015 ett rekordår för transaktioner

Även analytikerna på Newsec sällar sig till de som tror att fastighetsmarknaden förblir fortsatt stark den närmaste tiden med en transaktionsvolym över 150 miljarder. Samhällsfastigheter rekommenderas för investerare som inte vill ta så stor risk.

Det är förstås det låga ränteläget i kombination med stor tillgång på kapital som driver upp priser och sänker direktavkastningskraven.  Newsec konstaterar i marknadsrapporten Property Outlook att marknaden fått än mer bränsle i takt med att Riksbanken har fortsatt sänka styrräntan till historiskt låga -0,35 procent.

[ Annons ]

– Räntorna är historiskt låga och det finns ett överskott av likviditet i systemet, Riksbanken kommer dessutom ha svårt att markant förändra penningpolitiken eftersom det skulle hämma tillväxten”, säger Jakob Pettersson, Head of Research, Newsec i en kommentar.

2015 lär enligt Newsec bli ett rekordår för transaktioner och man konstaterar också att utländska köpare, i synnerhet pensionskapital, är mer aktiva på den svenska fastighetsmarknaden eftersom den levererar en bättre riskjusterad avkastning jämfört med andra fastighetsinvesteringar i övriga Europa.

– Samhällsfastigheter har vuxit fram som det mest intressanta området för de mer riskaverta investerarna. Här är det stabil och långsiktig direktavkastning i relation till risk. Transaktionerna inom segmentet förväntas öka till följd av att kommunerna blir mer välvilliga till att avyttra delar av det befintliga beståndet, samt att öppna upp för möjligheten att privata bolag står för nybyggnationen av till exempel skolor och äldreboenden, säger Jakob Pettersson.

Det ökade intresset att sälja beror också till stor del på att kommunerna behöver sitt kapital till andra satsningar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]