[ Annons ]

2010 såldes 15 000 allmännyttiga lägenheter. 2011 sjönk den siffran till 6 700. Det visar Boverkets kartläggning av läget på bostadsmarknaden.
Publicerat 20 juni, 2012

2011 minskade försäljningen av allmännyttan kraftigt

2010 såldes 15 000 allmännyttiga lägenheter. 2011 sjönk den siffran till 6 700. Det visar Boverkets kartläggning av läget på bostadsmarknaden.

Av de lägenheter som allmännyttan sålde av köptes nästan två tredjedelar till privata hyresvärdar för fortsatt uthyrning. Ungefär en fjärdedel av de sålda lägenheterna ombildades till bostadsrätter.

[ Annons ]

I Stockholm sjönk antalet sålda lägenheter kraftigt.
– Detta hänger sannolikt samman med de geografiskt mer begränsade möjligheterna att ombilda hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms kommun. I princip är försäljningar för ombildning till bostadsrätt stoppade i Stockholms centrala delar, säger Assar Lindén, jurist, Boverket.

I undersökningen framgår också att cirka 64 procent av befolkningen bor i kommuner med bostadsbrist och antalet kommuner med bostadsbrist ökar.
– Många av de kommuner som tillkommit i år är mindre kommuner som inte tidigare har haft brist på bostäder. Många gånger handlar det om att man behöver bygga få lägenheter, men det är svårt att få till stånd någon nyproduktion, säger Christina Johannesson, samhällsplanerare, Boverket.

Läs hela rapporten här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]