Regeringen satsar 200 miljoner på förbättrade utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Foto: Shutterstock.
Publicerat 9 maj, 2016

200 miljoner till bättre utemiljöer

Regeringen har beslutat om att ge 200 miljoner kronor i stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas utemiljöer. Genom stödet ska till exempel lekplatser, ytor för spontanidrott och parkanläggningar byggas och renoveras.

Syftet är att stödet ska höja livskvaliteten och stimulera till aktivitet och social gemenskap i utsatta områden områden. Reformen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet om budgetpropositionen för 2016.

[ Annons ]

– Genom att anlägga eller renovera grönområden, parker och lekplatser ges fler medborgare tillgång till attraktiva och trygga utemiljöer, säger bostadsminister Per Bolund.

Stödet som ligger på totalt 200 miljoner kronor för 2016 riktas till utemiljöer i bostadsområden som har särskilda socioekonomiska utmaningar.

Boverket får i uppgift att ta emot och bedöma ansökningar och kommer också att hantera utbetalningen av stödet. Stödet kommer att täcka max 50 procent av kostnaden för åtgärden.

LÄS MER: Maria Wetterstrand: ”Bygg bort skärmtiden”

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]