[ Annons ]

Efter en ny höjning av elnätsavgifter på 11 procent har Vattenfall under de senaste två åren höjt priset med 20 procent. En ökning som drabbar 1,8 miljoner elkunder. ”Ännu ett bevis på att systemet inte fungerar,” menar Nils Holgerssongruppen.
Publicerat 21 oktober, 2015

20 procent högre elnätsavgifter – på bara två år

Efter en ny höjning av elnätsavgifter på 11 procent har Vattenfall under de senaste två åren höjt priset med 20 procent. En ökning som drabbar 1,8 miljoner elkunder. ”Ännu ett bevis på att systemet inte fungerar,” menar Nils Holgerssongruppen.

Vattenfall aviserar en höjning av elnätsavgifterna med 11 procent vilket innebär att de under en tvåårsperiod genomför en sammanlagd prishöjning på 20 procent. Ellevio, före detta Fortum Elnät, har höjt elnätsavgifterna med totalt 11 procent i år.

[ Annons ]

– 1,8 miljoner konsumenter drabbas av detta. Tillsammans med tidigare års höjningar slår det här hårt mot konsumenternas ekonomi, säger Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Under fjolåret ökade elnätsavgifterna med 2,4 procent i genomsnitt, i år är siffran något högre 2,9 procent, enligt Nils Holgerssongruppen som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för en tredjedel av de totala elkostnaderna. Variationer i framför allt elhandelspris men även elnätsavgift gör att det förekommer en stor spridning.

– De höjningar vi nu ser är konsekvensen av att elnätsföretagen i domstol fått rätt att chockhöja avgifterna. Detta visar ännu en gång att nuvarande system för prisreglering inte fungerar, säger Mari-Louise Persson.

Tidigare i år kom en dom från kammarrätten i Jönköping som gav elnätsbolagen rätt att retroaktivt höja sina avgifter. I en intervju som SVT gjorde då var den numera pensionerade kammarrättslagman Christer Abrahamsson mycket kritisk till regelverket när han satt som ordförande då målet avgjordes.

– Vi dömer på ett sätt som vi tycker är helt orimligt. Det blir fel för att man inte har reglerat det här tillräckligt tydligt och omsorgsfullt. Jag vill påstå att det är ellagen som är problemet, sade han till SVT.

Flera elnätsföretag reglerar sina priser under året vilket medför att det inte kommer att synas i årets rapport från Nils Holgerssongruppen. I tabellen nedan redovisas de tre största elnätsföretagen och de prishöjningar som gjorts under perioden januari 2014 till januari 2015.

(1) (2) (3)
Elnätsföretag Prisförändring mellan januari 2014 och januari 2015 Prisförändring inkl. prishöjningar under
2015
Prisförändring inkl. aviserad prishöjning för 2016
Vattenfall 4% 8% 20%
Eon 0% 4%
Fortum / Ellevio 2% 11%

Elnätspriserna är beräknade för Nils Holgerssons husets behov för 15 lägenheter (2300 kWh/lgh) och fastighetens behov (15000 kWh).

Fakta/ elnätsmarknaden
Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och Energimarknadsinspektionen har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.

Elnätsföretag har fått en ram för hur mycket de får ta ut av sina kunder under åren 2012-2015. Den är satt så att företaget ska få skälig täckning för sina kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabila avgifter.

Fakta/Nils Holgerssongruppen
Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen, Riksbyggen, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen och SABO, har tidigare begärt att prisregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas. Så kommer också att ske från den 1 januari nästa år.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]