[ Annons ]

I höst börjar NCC bygga ett nytt kvarter med ett 17-våningshus i Mölndal. Fotograf: NCC Tomorrow
Publicerat 24 maj, 2021

17-våningshus blir Mölndals nya landmärke

NCC startar nu fastighetsutvecklingsprojektet Mimo i Mölndal. Byggnationen blir sista pusselbiten i omvandlingen av Mölndals stadskärna.

Mölndals innerstad har den senaste femårsperioden genomgått en stor förändring. 2016 byggde NCC Europas största forskningsanläggning i Europa för hygienföretaget Essity och 2018 byggdes Mölndal Galleria och bostäder. Nu startar NCC fastighetsutvecklingsprojektet MIMO, som innebär 40 000 kvadratmeter kontor, service och handel.

– Det här är sista pusselbiten i vårt arbete att göra ett omtag på hela stadskärnan i Mölndal tillsammans med Mölndals stad och andra aktörer. Förvandlingen har varit framgångsrik och bidragit till att kommunen nyligen utsågs till Sveriges superkommun av Dagens Samhälle, säger, säger Johanna Hult-Rentsch, chef NCC Property Development Väst.

[ Annons ]

Det nya projektet består av nybyggnation av ett 17 våningar högt hus som inrymmer både kontor och service samt renovering av befintlig byggnad.  Totalt är den uthyrningsbara ytan 32 000 kvadratmeter och uthyrningsgraden uppgår till drygt 30 procent vid starten. Fastigheterna ligger centralt, precis bredvid Mölndal resecentrum och Mölndals Galleria

–17-våningshuset blir ett riktigt landmärke i Mölndals nya stadskärna, väl synligt både från E6 och Göteborg. Det har dessutom ett fantastiskt läge bara 50 meter från Resecentrum, säger Johanna Hult-Rentsch.

Omdaningen av Mölndals innerstad gynnas av det beslut som Trafikverket nyligen meddelade om att det blir ett tågstopp i Mölndal. Det kommer inom några år ge direktförbindelse till Landvetter flygplats, Borås och snabbtåg till Stockholm. Dessutom pågår Västlänkens pendeltågsutbyggnad.

– Vi pratar om en uppväxling från 16 avgångar per timme till 45, vilket ytterligare kommer stärka attraktionskraften.  Att vi både erbjuder vanliga kontor och coworking gör att företagen kan växa och minska i samma byggnad. Den här typen av moderna flexibla kontor med stationsnära läge är jag övertygad om kommer finnas stor efterfrågan på i framtiden, säger Johanna Hult-Rentsch.

I och med projektet laserar NCC ett nytt koncept, NCC Måbrakontor.  Med bland andra SATS och Mindpark som klara hyresgäster erbjuds träning och co-working.  I projektet har NCC tagit avstamp i personerna som ska arbeta och samverka på platsen.

– Hälsa och välmående är aktuellt i dessa pandemin-tider. Genom att lägga extra fokus på ljus, ljud, hälsosamma material och att uppmuntra till rörelse och bekvämlighet i form av närhet till bra mat och service erbjuder vi en vardag som är lättare och bättre.

Byggnationen startar under hösten och projektet beräknas vara färdigställt 2024.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]