Publicerat 27 april, 2018

1,3 procents hyreshöjning i Stockholm

Det blev en höjning med 1,3 procent för de kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad i ett utslag från Hyresmarknadskommittén. – Tredje året under inflation innebär att vi får skära ner våra kostnader, säger Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder.

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de tre kommunala bolagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder strandade tidigare i år eftersom parterna stod för långt från varandra. Fastighetsägarnas bud var 2,2 procent. För långt från de uppgörelser som redan låg klara (0,88 procent för kommunala bolag i landet) ansåg Hyresgästföreningen.

[ Annons ]

Ärendet hamnade i Hyresmarknadskommittén, HMK, som består av representanter från Hyresgästföreningen centralt och SABO, branschorganisationen Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag. Kommitténs uppgift är att medla eller besluta när parterna inte själva kommer överens i en hyresförhandling lokalt. Denna gång var ordföranden en oberoende part.

– Vi är inte nöjda med resultatet och hade kunnat förhandla vidare, men vi är redan i slutet av april och känner att det måste bli att avslut. Men detta visar också att HMK inte fungerar som det ser ut idag, det behövs ett opartiskt organ och ett regelverk att luta sig emot. Det har vi inom SABO också föreslagit, säger Pelle Björklund.

Hyreshöjningen är från första januari och hyresgästerna betalar retroaktivt en eftersläpande höjningen på första hyran för maj.

– Höjningen är åter under inflation och det innebär realt en hyressänkning. Resultatet är att vi får snåla in en del. Tyvärr har byggkostnaderna stigit rejält över inflation och det påverkar inte bara nyproduktion utan även vårt underhåll, säger Pelle Björklund.

För de privata fastighetsägarna i Stockholm innebär uppgörelsen med största sannolikhet att hyresnivåerna hamnar i närheten av 1,3 procent. Det finns inget ramavtal eftersom de centrala förhandlingarna strandade i december 2017. Nu förs de fastighetsvis.

– En höjning med 1,3 procent innebär en real sänkning med 0,5 procent om inflationen ökar i takt med Riksbankens prognos. Det är en dålig signal för långsiktigt ägande av hyresrätter och ökar knappast investeringsviljan i en tid då fler bostäder måste tillkomma, säger Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.

Hon anser, liksom Pelle Björklund, att det måste skapas ett opartiskt tvistlösningslagsorgan som inte är partsammansatt.
– Som det är nu har Hyresgästföreningen maktpositionen att lägga in ett veto och kan på det sättet tvinga fastighetsägarna att acceptera deras bud, alternativet är att inte få ut någon höjning alls, påpekar Nathalie Brard.

Läs om förslaget:

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/fastighetsagarna-positiva-till-forslag-till-tvistlosning/

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]