Boverket har nu fördelat det statsbidrag för ökat bostadsbyggande som infördes i april i år. 111 kommuner beviljades bidrag och dessa får dela på 1,84 miljarder kronor.
Publicerat 22 november, 2016

111 kommuner får bidrag för ökat bostadsbyggande

Boverket har nu fördelat det statsbidrag för ökat bostadsbyggande som infördes i april i år. 111 kommuner beviljades bidrag och dessa får dela på 1,84 miljarder kronor.

För 2016 års beslutsomgång inkom 114 ansökningar och hela 111 av dessa bidrag beviljades statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

[ Annons ]

Det finns två villkor för att kunna söka bidraget. Det första är att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd under den senaste tolvmånadersperioden. Det andra villkoret är att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad.

Stödet i sin tur är uppdelat i två olika potter och stödnivån skiljer sig åt. Från pott A sker fördelningen mellan de bostäder som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i kommunen. Från pott B sker fördelningen mellan de bostäder som byggs utöver behovet hos de nyanlända.

Regeringen beslutade i april 2016 att införa ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Cirka 3,6 miljarder kronor kommer att fördelas under 2016 och 2017.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]