Linköpings satsning på Vallastaden innebär 1000 nya bostäder till 2017. Både byggandet och boendet präglas av miljömässig och social hållbarhet, vilket ligger helt i linje med regeringens ambitioner. Det konstaterar bostads- och stadsutvecklingsministern Mehmet Kaplan efter sin rundvandring på byggområdet.
Publicerat 9 april, 2015

1000 bostäder byggs i Linköpings nya stadsdel

Linköpings satsning på Vallastaden innebär 1000 nya bostäder till 2017. Både byggandet och boendet präglas av miljömässig och social hållbarhet, vilket ligger helt i linje med regeringens ambitioner. Det konstaterar bostads- och stadsutvecklingsministern Mehmet Kaplan efter sin rundvandring på byggområdet.

– Det var ett mycket spännande och lärorikt besök. Linköping ligger verkligen i framkant när det gäller att ta nya grepp inom stadsutveckling och jag tycker att det finns mycket att lära av Vallastaden, säger Mehmet Kaplan.

[ Annons ]

Vallastaden utmanar det traditionella sättet att bygga, bo och leva och är en av landets mest innovativa stadsdelar som nu håller på att växa fram. Satsningen präglas av social hållbarhet, resurseffektivitet, kreativitet och lärande. Stadsdelen bygger samman staden med universitetet och kommer att innehålla 1000 bostäder där ungefär hälften är hyresrätter.

– Regeringens mål är att få fram fler bostäder och då främst för studenter och unga. Vi vill också säkerställa ett långsiktigt hållbart byggande. Vallastaden är ett bra exempel på just detta och därför extra roligt att ta del av, säger Mehmet Kaplan.

I Vallastaden har allt ifrån planskisser till val av bostäder utformats för att främja bredd, delaktighet och granngemenskap. För att skapa möjligheter för en levande stadsdel i olika stilar och en mix av bostadsrätter, hyresrätter, radhus och villor, har marken delats in i mindre byggrätter. I dagsläget har drygt 20 byggherrar skrivit avtal för att bygga i Vallastaden.

– Bostadsbranschen står inför stora utmaningar som bland annat handlar om nyproduktion, tillgänglighet och hållbarhet. Vallastaden är en spännande stadsdel att visa upp där vi tar tillvara på ytan så effektivt som möjligt med blandade bostadsformer, naturliga mötesplatser och smarta vardagslösningar, säger Tommy Hultin, vd för Linköpingsexpo.

Första etappen av Vallastaden invigs i samband med ett bo- och samhällsexpo 2017.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]