[ Annons ]

Ett äldreboende med 100 lägenheter ska byggas i Kiruna. Villkoret för att vinna uppdraget var att hela huset ska kunna flyttas om gruvan utvidgas ytterligare.
Publicerat 19 september, 2013

100 flyttbara lägenheter byggs i Kiruna

Ett äldreboende med 100 lägenheter ska byggas i Kiruna. Villkoret för att vinna uppdraget var att hela huset ska kunna flyttas om gruvan utvidgas ytterligare.

Lindbäcks Bygg har fått uppdraget att bygga ett äldreboende med 100 lägenheter i Kiruna. Storordern som är värd 160 miljoner kronor undertecknades på onsdagen mellan Kirunabostäder och Lindbäcks Bygg.

[ Annons ]

Med byggstart våren 2014 kommer Lindbäcks Bygg i Piteå att bygga 100 lägenheter för äldre på uppdrag av det kommunala bolaget Kirunabostäder.

– Nu startar projekteringen och bygglovet kommer senare i höst. Inflyttning beräknas till december 2015, säger Wilhelm Risberg, vice vd och marknadschef på Lindbäcks.

Projektet, som kallas Termiten 1, föregicks av en tävling där Kiruna kommun ställde villkoret att hela det kommande äldreboendet ska vara möjligt att flytta eftersom det byggs i ett område som kan beröras av utvidgningen av gruvbrytningen. Lindbäcks Bygg tillverkar sina hus i form av moduler i fabriken i Piteå som sedan monteras på plats.

– Vi har ett mycket rationellt produktionssätt som dessutom gör att byggnaderna går att flytta om det skulle behövas i framtiden. Vi har till och med tänkt utföra grundläggningen med betongbalkar för att uppnå en ännu större flyttbarhet, säger Wilhelm Risberg.

Det fanns ytterligare en viktig förutsättning från Kirunabostäder och det var att äldreboendet ska byggas i ett plan.

–  Att bygga ett så stort äldreboende i ett plan ställer stora krav på att få till en trivsam planlösning. Det har vi lyckats med, säger Wilhelm Risberg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]