Innovationsprogrammet Smart Built Environment stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Publicerat 18 september, 2017

10 miljoner till forskning om digitalisering i samhällsbyggandet

Nu finns det 10 miljoner kronor att söka för den som vill forska kring digitalisering i samhällsbyggandet. Förhoppningen från Formas är att hitta digitala lösningar som minskar klimatpåverkan.

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment med 10 miljoner kronor i potten. Utlysningen består av två delar, en med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet.

[ Annons ]

Utlysningen omfattar en finansiering på 10 miljoner kronor plus ett krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på 50 procent av projektens kostnader, vilket innebär att utlysningen totalt omfattar 20 miljoner kronor.

Utlysningen stänger den 24 oktober. Beslut om vilka projekt som blir beviljade medel fattas senast den 5 december.

– Vi välkomnar såväl mindre studier, kartläggningar och synteser som större studier, piloter eller demonstrationer. Projekten kan påbörjas direkt efter beslut om bidrag och kan pågå som längst till och med december 2019, säger Amy Rader Olsson, programchef för Smart Built Environment.

Resultaten från projekten förväntas komma i praktisk tillämpning inom tre till fem år – både i form av kommersiella produkter och tillämpningar av resultatet i offentlig och kommunal verksamhet. Vi välkomnar även projekt som bidrar till kunskapsuppbyggnad och användarvänlighet för befintliga verktyg, produkter och tjänster.

För att underlätta för den som vill söka stöd har Formas i två filmer beskrivit vilka typer av projekt de söker.

– Vi ger även exempel på frågeställningar som vi tror är relevanta inom de båda delutlysningarna. Den andra filmen handlar om hur du gör för att ansöka och vad du bör tänka på när du skriver din ansökan, berättar Amy Rader Olsson som också vill poängtera att man inte behöver vara en disputerad forskare för att ansöka eller för att få vara projektledare.

– De starkaste ansökningarna brukar komma från konsortier som består av personer från flera olika organisationer och med skilda kompetenser. Till exempel kan det vara klokt att para ett företag eller en kommun som vill tillämpa en digital lösning med forskare eller entreprenörer som vill arbeta med innovationerna, säger Amy Rader Olsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]