[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 15 september, 2022

Tyréns polisanmäler tidigare chef

Tyréns har valt att polisanmäla en före detta avdelningschef på företaget. Anledningen är ekonomiska oegentligheter, som upptäcktes efter en anmälan till företagets visselblåsartjänst. 

Anmälan gjordes till Tyréns visselblåsartjänst i maj i år. Den utredning som följde visade att avdelningschefen ska ha agerat i strid med Tyréns affärsetiska principer och för egen vinning. Tyréns har nu därför polisanmält den före detta medarbetaren, och samtidigt riktat ett skadeståndskrav mot hen.

Susanne Eriksson, kommunikationschef, på Tyréns säger till Fastighetstidningen att den interna utredningen påvisar flera allvarliga överträdelser i form av misstänkta lagbrott och överträdelser.

[ Annons ]

– Misstankarna är av en sådan art och omfattning att det finns goda grunder för en polisanmälan. Vi är oerhört besvikna över det som hänt. Vi håller våra affärsetiska principer mycket högt och det är klart att detta skadar oss på olika sätt, säger hon.

Tyréns kommer nu att bistå polisen i den fortsatta utredningen. Vilken brottsrubricering som kan bli aktuell, tar polis och åklagare ställning till.

Enligt Susanne Eriksson har Tyréns tydliga rutiner och processer på plats, som man löpande ser över och kvalitetssäkrar, för att undvika incidenter av den här typen.

– Det är grundläggande för förtroendet hos våra kunder och medarbetare. Tyvärr är det svårt att upptäcka oegentligheter när någon medvetet och avsiktligt väljer att kringgå systemet, men vi är glada att visselblåsningen gjordes så att vi fick möjlighet att utreda detta och agera på våra upptäckter, säger hon.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]