[ Annons ]

Publicerat 21 september, 2022

Tillfälligt uppehåll för byggnedgången

Mer än en andhämtningspaus blir det nog inte. Men Byggfaktas senaste siffror visar att antalet startade nyproduktionsprojekt var i princip oförändrade mellan juli och augusti. 

Mellan augusti 2021 och  augusti 2022, har Byggstartsindikatorn minskat med 5,5 procent. Det visar Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator. Den bygger på indikatorer som ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Även om nedgången från föregående år är tydlig så ökade byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader, exklusive anläggningar och infrastruktur, med 0,1 procent under augusti.

[ Annons ]

– Efter ett drygt år med fallande byggstartstakt så verkar det ha blivit en liten andhämtningspaus under augusti. Det mesta talar dock för att nedgången kommer att fortsätta framöver efterhand som stigande energi- och byggmaterialpriser, högre räntor och vikande efterfrågan slår igenom, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys och Byggfakta.

Sett enbart till bostadsbyggandet var

utfallet en nedgång på 0,7 procent. Dock avsevärt mindre än tidigare månaders nedgångar som varit i snitt 4 procent per månad under våren och sommaren. Indikatorn har fallit brant det senaste året.

– Bostadsbyggandet fortsätter att bromsa in. Indikatorn är nu tillbaka på samma nivåer som den låg på under hösten 2020. Därmed är nästan hela den tidigare uppgången utraderad. Så länge som efterfrågan är vikande och pris- och kostnadsbilden ser ut som den gör så lär bostadsbyggandet fortsätta falla. Men givet att projekteringarna ökat snabbt de senaste två åren så finns det goda förutsättningar för en vändning uppåt om förutsättningarna skulle förbättras, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorerna kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Det senaste utfallet för Byggstartsindikatorn indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att falla brant under resten av 2022 och nå omkring 45 000 för helåret. Slår detta in innebär det att bostadsbyggandet under andra halvåret nästan kommer att halveras jämfört med andra halvåret 2021, säger Tor Borg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]