[ Annons ]

Bild: White Arkitekter.
Publicerat 28 mars, 2023

Så ska Slussen bli grön

Hur förvandlar man en betongöken till ett prunkande grönområde? Den nöten ska White Arkitekter knäcka under ombyggnationen av Slussen i Stockholm.

När ombyggnationen av Slussen är färdig om några år ska platsen som länge varit allt annat än gästvänlig bli en trevlig mötesplats för människor som rör sig i huvudstaden. Då behövs växtlighet och biologisk mångfald. Men Slussen är inte optimal för växtlighet eftersom stora delar av området vilar på bjälklag. Mycket ska få plats under marken, och det kan bli trångt för stora träd som behöver plats för sina rötter och bjälklagen behöver vara starka nog att stå emot tyngden av både jord och växtlighet. Dessutom måste regnvattnet ha någonstans att ta vägen. Det är utmaningen som White Arkitekter står inför just nu.

– Vi har jobbat med naturhärmande tekniska lösningar för att få in så mycket grönska som möjligt. Växtlighet är viktigt ur många aspekter, den ger bland annat skugga, renar luften och stärker den biologiska mångfalden. Men kanske viktigast av allt så gör den Slussen till en plats där människor kommer att trivas och vilja vara, säger Paula Mackenzie, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White.

[ Annons ]

Den nya Slussen kommer att få runt 100 träd av olika slag. På Ryssgården ska exempelvis ett kinesträd planteras, och längs Munkbrokajen sätts smalbladig silverbuske. På Mariagränd tillkommer stora syrener, något som även kommer att sättas vid Stadsgårdsleden i kombination med ornäsbjörk, som är Sveriges riksträd. 

I anslutning till träden anläggs planteringsytor med lägre buskar och perenner, som är 

utvalda för att de blommar under hela säsongen, och för att det ska gynna pollinatörer. 

Den nya Katarinaparken kommer att sträcka sig från Katarinahissen ända ner till kajnivån. Den är tänkt att bli en grön fristad för de som bor och arbetar i området, och en plats för lek och avkoppling. Mitt i parken planeras en stor gräsyta med frodiga planteringar och trädgrönska. Även Södermalmstorg blir en plats som präglas av grönska. Där reser sig ett sittlandskap av granit med stora träd ur torget och skapar utblickar över Stockholms stadshus och Riddarfjärden.

Växtligheten kompletteras med granit i olika format och ytbearbetning i mark och murar. Slussens stensatta delar ska knyta an till stadens befintliga stenpalett. En klar förändring från det förra Slussen där betong var det dominerande materialet. Att använda naturmaterial är också en del i Slussens förvandling från en plats för bilar till en plats där människans trivsel hamnar i första rummet.

– Ambitionen är att göra Slussen till en plats för folkliv med närhet till vatten. Materialen är en viktig del i det. De anknyter till stadens historia, är sköna att ta och sitta på och berättar tydligt att det här är en plats där människors trivsel är viktigt, säger Jack Johnson, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]