[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 12 april, 2022

Osäkerhet på Malmös kontorsmarknad

Vakanserna på kontorslokaler i Malmö har ökat den senaste halvåret, men är lägre än för ett år sedan. Det visar Citymarks senaste analys, som också pekar på en osäkerhet framöver.

Vakansgraden för kontor i centrala Malmö uppgick till strax under 9 procent under det senaste halvåret. Det innebär en tydlig uppgång jämfört med i höstas, men det är samtidigt en lägre nivå än våren 2021. Jämfört med innan pandemins början är vakansgraden i dagsläget runt 3 procentenheter högre

Vakansgraden är något högre i de mest centrala delarna, CBD och Västra Hamnen, jämfört med övriga innerstaden. 

[ Annons ]

I ytterområdena utanför centrum har uppgången varit mindre, men där var samtidigt ursprungsnivån högre. Sedan höstens kartläggning har vakanserna ökat snabbare i det modernare segmentet än i det äldre segmentet.

Jämfört med Stockholm och Göteborg har vakansgraden över lag varit högre i Malmö de senaste tio åren. Det innebär att de senaste årens uppgång är mindre dramatisk i jämförelse.

Tor Borg, analyschef på Citymark Analys, säger att Malmös kontorsmarknad verkar ha kommit något lindrigare undan än andra städer under pandemin. 

– Mängden uthyrd kontorsyta är högre idag än vad den var innan pandemin. Ett visst tillflöde av nya kontorslokaler har dock inneburit att vakanserna också ökat. Utsikterna framöver är osäkra där en relativt stark utveckling av sysselsättningen i kontorsintensiva sektorer ska möta anpassningarna till nya arbetssätt med mindre kontorsnärvaro, de nyproduktionsprojekt som färdigställs och en dämpad konjunkturutveckling, säger han. 

Både 2019 och 2020 var förhållandevis svaga år för uthyrningen på Malmös kontorsmarknad. Antalet tecknade avtal och antalet uthyrda kvadratmeter föll markant båda åren. Under 2021 kom en återhämtning av bruttouthyrningen, då drygt 100 avtal om en yta på nästan 58 000 kvadratmeter har registrerats. Det är dock en bit kvar till nivåerna under 2014–2019.

– Att döma av uthyrningen så verkar det finnas efterfrågan på mindre lokaler. Större uthyrningar har dock varit förhållandevis sällsynta de senaste två åren. Än så länge är efterfrågan proportionellt fördelad mellan nya, moderna lokaler och äldre lokaler. Det finns dock en risk att det blir svårare att finna hyresgäster till äldre, omoderna lokaler i ogynnsamma lägen framöver, säger Tor Borg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]