[ Annons ]

Foto: Vattenfall.
Publicerat 23 augusti, 2023

Ökat intresse för solceller 

Intresset för solceller bland boende i hyres- och bostadsrätter har ökat kraftigt till följd av de senaste årens höga elpriser. Det visar årets upplaga av Vattenfalls undersökning Solindex.

Solindex 2023 är den sjätte i ordningen och genomförs av Kantar Sifo. Årets undersökning visar att boende i hyres- och bostadsrätt nästan är lika positiv till att installera solceller som ägare till villor och radhus, men att de av naturliga skäl inte kan fatta beslutet själva. 

Syftet med undersökningen är att visa på hur mycket solenergi som skulle kunna produceras årligen om alla småhus i Sverige hade solpaneler. Den energis som panelerna producerade under 2022 uppgick till 11,3 miljarder kWh och skulle räcka för att förse alla hus i Skåne, Jönköping, Örebro och Värmland med energi för ett år.

[ Annons ]

Endast en procent av de tillfrågade som bor i hyresrätt och sex procent av dem i bostadsrätt svarar att det hus de bor i har solceller i dag, jämfört med 14 procent av dem som bor i villa. 

Över hälften av tillfrågade lägenhetsinnehavare uppger att de skulle vilja installera solpaneler det närmsta året men saknar förutsättningar att göra det på grund av sin boendetyp. Yngre

svenskar – som ofta bor i lägenhet – är den åldersgrupp där flest svarar att de inte kan (48 procent).

– Att de höga elpriserna, inflationen och andra utmaningar under det gångna året har ökat intresset för solpaneler känns både rimligt och rätt. Jag brukar säga att ett hushåll minskar sin elbudget med 30–50 procent, då man använder en del av elen själv och säljer tillbaka resten. Det är med andra ord en investering som på sikt kan göra stor skillnad för hushållsekonomin, säger Lasse Ejeklint, klimat- och energicoach på Vattenfall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]