Foto: Byggelement.
Publicerat 1 februari, 2023

Lyckade tester med återvunnen betong

Byggelement har tillsammans med Swerock genomfört tester som visar att håldäck med återvunnen betong håller samma kvalitet som vid traditionell produktion.

Håldäck är ett förspänt bjälklag med längsgående kanaler, som är både materialsnålt och kostnadseffektivt. Men eftersom de tillverkas i fullbredd och sedan sågas till rätt geometri uppstår mer spill än vid tillverkning av andra betongprodukter.

Testerna som nu utförts bestod i provgjutningar där spillet återvanns och ersatte tio procent av ballasten i nya håldäck, utan kvalitetsförlust.

[ Annons ]

– Vi har en maskin på plats som först grovkrossar det överblivna materialet och sorterar ut armering och betong. Sedan krossas det ned i mindre fraktioner som man kan använda vid gjutning. Det är både bra för miljön och ett effektivt sätt att hantera restmaterial från produktionen, säger Johan Seljeson, fabrikschef på Byggelements fabrik i Hallstahammar.

Nu finns planer på att etablera en krossanläggning på plats, som sedan kan återvinna betong när lagret av överblivet material blivit tillräckligt stort.

Även Byggelements fabrik i Katrineholm har börjat göra tester. Element som vid egenkontroll visat sig inte leva upp till Byggelements höga kvalitetskrav ska återvinnas på försök.

– Vi vill minska vår miljöpåverkan och det känns helt rätt att vi tar ansvar för vårt restmaterial och jobbar mer cirkulärt. På det här sättet minskar vi också behovet av att köpa in ballast i form av krossat berg som ju är ett så kallat jungfruligt material som bör hanteras med stor respekt, säger Juhani Larsson, platschef i Katrineholm

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]