[ Annons ]

Harry Hjörnes Plats i centrala Göteborg, vy mot norr med Fredsgatan till vänster och Östra Larmgatan till höger. Foto: Göteborgs Stad
Publicerat 16 maj, 2022

Konst och design ska lyfta otrygg plats

Harry Hjörnes Plats i Göteborgs behöver fräschas upp och bli tryggare. Därför bjuder staden nu in konstnärer, designers, och arkitekter att vara med och gestalta platsen. 

Harry Hjörnes Plats är ett litet triangelformat torg där bland annat Kungsgatan och Fredsgatan möts. Strax intill ligger även Kungsportsplatsen. Torget har blivit eftersatt med åren och om kvällarna kan den uppfattas som otrygg. 

– Här har människor gått i 400 år och det är en speciell plats, en av få välavgränsade i Göteborg och kantad av byggnader från tre olika epoker, säger Iréne Stewart Claesson, designstrateg offentlig miljö och konst, på trafikkontoret.

[ Annons ]

Göteborgs stad vill i stället skapa en omfamnande känsla och lyfta platsens kvaliteter med konstnärlig gestaltning, ny ljussättning, sittmöjligheter och mer grönska. Därför bjuder trafikkontoret Göteborgs Stad in kvalificerade konstnärer, designers och arkitekter att anmäla sitt intresse. Anmälningar tas emot till och med 16 juni.

– Detta är en spännande balansgång och vi hoppas att många kvalificerade vill anmäla intresse för projektet, säger Iréne Stewart Claesson på trafikkontoret.

Den konstnärliga gestaltningen ska främst ske i mitten av platsen, men utgångspunkten för det konstnärliga uppdraget är ändå upplevelsen av hela platsen.

Den nya gestaltningen av Harry Hjörnes Plats sker i samverkan med fastighetsägarna runt omkring och projektet Rain Gothenburg, som ingår i stadens satsningar inför 400-årsjubiléet 2023.

– Det konstverk, den installation eller vad det nu kan bli, ska därför också förhålla sig till att platsen ska vara attraktiv året om och oavsett väder. Som att det regnar och blåser en hel del i Göteborg och att staden vill bli ”väldens bästa när det regnar”.

På Harry Hjörnes Plats är en av uppgifterna att samspela med regnet och årstiderna, säger Iréne Stewart Claesson.

Tidplan för gestaltning och upprustning

  • 16 juni: Sista dagen för intresseanmälan.
  • Därefter väljer en bedömningsgrupp ut tre kvalificerade sökande som under sommaren får utveckla var sitt skissförslag. Besked ges i slutet av juni.
  • Början september: inlämning av de tre skissförslagen
  • Slutet september: Bedömningsgruppen beslutar vilket förslag Göteborgs Stad går vidare med.
  • Tanken är att upprustningen och gestaltningen ska vara genomförd under 2024.

Kostnadsberäkning

  • Platsens upprustning beräknas kosta totalt 18 miljoner kronor. 
  • Av dessa utgör sex miljoner kronor kostnader för konstnärlig gestaltning, ljussättning, växtlighet och sittmöjlighet.
  • De privata fastighetsägarna runt platsen – bland andra Balder, Castellum, Hufvudstaden, Vasakronan och Novier – har sagts sig beredda att delfinansiera med halva beloppet, alltså tre miljoner kronor, men inget avtal är klart.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]