[ Annons ]

Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg.
Publicerat 1 juni, 2022

HGF kräver att hyresgäster kompenseras

Hyresgäster riskerar att drabbas hårt till följd av höjd inflation. Det menar Hyresgästföreningen, som därför vill se ett tillfälligt stöd för att dämpa inflationens effekter. 

Inflationen är uppe på de högsta nivåerna sedan början av 1990-talet. Situationen drabbar de med lägst inkomst hårt, när livsmedel blir dyrare och övriga utgifter ökar.

Hyresgästföreningen föreslår därför ett tillfälligt stöd för att de som hyr sin bostad. Eftersom de som äger sin bostad kompenseras med att den högre inflationen även äter upp värdet på deras lån, bör även hyresgästernas ökade utgifter kompenseras med ett statligt stöd.

[ Annons ]

– I hyresrätten bor pensionärer som har arbetat ett helt liv men ändå har låg pension och barnfamiljer som behöver räkna de sista kronorna i slutet av varje månad. Givetvis är inte hyresgäster en homogen grupp. Men bland gruppen hyresgäster finns det fler som lever på marginalen. När nu priserna sticker i väg är det dags att staten tar ett ansvar för att mildra konsekvenserna som kommer slå så hårt mot hyresgästerna, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen föreslår införandet av ett hyresavdrag för att mildra levnadskostnadskrisen och tar ett exempel: ”Om räntan på bostadslånen går upp med 0,40 % innebär det en årlig extrakostnad för staten på ca 5 miljarder pga ökat ränteavdrag. Om räntan går upp med 0,80 % dubbleras utgiftsökningen ytterligare. Det är statens krockkudde för bostadsägare. Vi vill att staten tillfälligt inför en krockkudde för samma summa riktad till hyresgäster. Fem miljarder utdelad till landets hyresgäster i ett hyresavdrag skulle innebära en lättnad på ca 250 kronor i månaden för en normaltrea, 10 miljarder en lättnad på 500 kronor för samma lägenhet.”

– Det är ett exceptionellt läge, vi har den högsta inflationen på 30 år. Statens hjälp till bostadsägare ökar automatiskt när räntan går upp, men någon liknande automatik finns inte för hyresgäster när priserna skenar. Det här bottnar i en djup orättvisa mellan ägt och hyrt boende. Det är rätt att staten rycker ut när plötsliga chocker drabbar medborgarnas ekonomi, men en grupp som inte har kompenserats är hyresgästerna. En hyresrabatt skulle kompensera den grupp som har det tuffast i oroliga tider, säger Erik Elmgren, förbundschef Hyresgästföreningen.

Hyresgäster går visserligen miste om de subventionerar som riktas till bostadsrätts, och villaägare. Men som hyresgäst sitter man tämligen säker i dagens system. Fastighetsägare kommer att vilja kompenseras för inflation och höjda kostnader. Men det ska ju till ett rejält misslyckande från Hyresgästföreningens sida om fastighetsägarna ska kunna kompensera för hela kostnadsökningen. Och om det är några som kan få riktiga chockhöjningar så är det ju de som nyss köpt en nybyggd och högt belånad bostadsrätt. Så hur menar ni egentligen att ett tillfälligt hyresavdrag motiveras av inflationen?

– Levnadskostnadskrisen slår särskilt mot hyresgäster, en grupp som inte får ta del av ränteavdraget. Regeringen har gått ut och lovat hjälp till olika grupper för plötsliga prischocker, men inte till hyresgäster. Därför föreslår vi hyresavdraget, för att kompensera en grupp som är orättvist behandlad i skattesystemet, men som också har minst marginaler och därmed är i störst behov av stöd, säger Martin Hofverberg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]