[ Annons ]

Foto: Göteborgs stad.
Publicerat 24 maj, 2022

Göteborgs stad lanserar skyfallskarta

Mängden nederbörd ökar i takt med klimatförändringarna. Därför har Göteborgs stad i samarbete med Kretslopp och Vatten tagit fram en karta över hur skyfall kan drabba staden.

Under sommaren 2021 drabbades flera svenska städer av stora översvämningar efter flera skyfall. Det bidrog även till insikten att kommunernas dagvatten- och avloppssystem inte är anpassade för för stora regnmängder, som blir alltmer vanligt förekommande.

Göteborgs stads nya karta visar hur olika kvarter skulle kunna påverkas av ett skyfall. Det är Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad, som tagit fram kartan.

[ Annons ]

– Om fler vet hur de skulle påverkas kan de också förbereda sig, förklarar Jesper Persson, skyfallsexpert på Kretslopp och Vatten.

Göteborgs stad planerar ett antal skyfallsanläggningar som ska leda undan vatten från byggnader eller känslig mark. Det kan exempelvis handla om att sänka marken i en park så att vattnet samlas där. Eller anlägga en skateboardpark som fungerar som en damm vid skyfall. 

Till dess kan göteborgare dels använda sig av den nya kartan, dels få tips på hur man kan minska belastningen i sitt bostadsområde, genom att exempelvis leda takvatten till en trädgårdsdamm eller ut på gräsmattan, skaffa sig en regntunna och se till att man har så få hårda ytor som möjligt. 

Läs mer om den nya skyfallskartan här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]