[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 20 maj, 2022

Frånskilda kvinnor utsatta på bostadsmarknaden

Hela 30 procent av Sveriges kvinnor skulle inte ha råd att behålla sin bostad vid en skilsmässa. Och drygt 45 procent av ekonomiskt utsatta hushåll kan inte spara. Det visar en undersökning från Hyresgästföreningen.

Novus har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 4 100 svenska hyresgäster och bostadsägare om deras ekonomi och livssituation. Man har även undersökt livssituationen bland utsatta hushåll: trångbodda, ekonomiskt stressade och hushåll med ohållbara boendekostnader.

?Bland hyresgäster och kvinnor anger nästan 30 procent att de inte skulle ha råd att bo kvar vid en skilsmässa, medan siffran bland män är 14 procent.

[ Annons ]

De ekonomiskt utsatta hushållen har enligt rapporten det mest kämpigt. 36 procent av de ekonomiskt stressade och 43 procent av de med ohållbara boendekostnader kan inte bo kvar vid en separation.

–? Det här är något vi och flera organisationer sett en längre tid. Det här skapar en situation där kvinnor tvingas kvar i destruktiva och våldsamma relationer för att de helt enkelt inte har råd att flytta eller för tillgången på bostäder är så svår att de tvingas bo kvar. Den yttersta konsekvensen av bostadsbristen är just detta: den försätter människor i väldigt svåra situationer. Det är därför bostadsbristen är en så akut fråga. Det måste finnas fler bostäder till rimlig hyra, säger Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen. 

Tolv procent av alla hushåll klarar en normal hushållsbudget. Men nästan vart femte hushåll i hyresrätt klarar inte av att betala hushållets kostnader. Boendekostnader är en stor del av utgifterna, vilket enligt rapporten leder till att 15 procent av landets hushåll har ohållbara boendekostnader. Nästan var tredje hushåll i hyresrätt anger att de i dag har ohållbara boendekostnader 

–?En femtedel klarar inte en normal hushållsbudget idag. Det är en hög siffra. Och när vi tittar in i framtiden ser det dystert ut för många hyresgäster. Vi ser att många lever på gränsen och när inflationen ökar slår det hårt mot våra hyresgäster som redan räknar de sista kronorna varje månad, säger Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgästföreningen och författare av rapporten Hyresgästerna 2022. 

Enligt rapporten riskerar även höjda räntor och boendekostnader öka andelen utsatta hushåll till 30 procent.?Om boendekostnaderna, amortering ej inräknad, stiger med 50 procent skulle andelen med ohållbara boendekostnader nästan fördubblas, från dagens 15 procent till 26 procent av hela befolkningen, enligt undersökningen. 

Bland de ekonomiskt utsatta hushållen kan drygt 45 procent inte spara pengar i dag.?Bland landets hyresgäster anger 28 procent att de inte har råd att spara. Andelen är ungefär densamma inom de trångbodda hushållen som även de har svårt att lägga undan pengar. 

– Den här bo-orättvisan mellan olika boendeformer sticker verkligen i ögonen. Är du uppvuxen i villa så kommer du troligtvis kliva ut i vuxenlivet med ett sparkonto och en bostad. Men är du uppvuxen i hyresrätt riskerar du att kliva ut i en verklighet med bostadsbrist och noll kronor på sparkontot. Det är djupt orättvist och skapar stora klyftor i vårt samhälle, säger Marie Linder. 

Definitioner utsatta hushåll 

Trångbodda: Hushåll där bostaden har färre än 20 kvm per person i hushållet. Definitionen är hämtad ur Boverkets rapport från år 2020?Mått på bostadsbristen.? 

Ekonomiskt stressade: Hushåll som inte klarar konsumentverkets uppskattade kostnader för individer i ett hushåll, här angett som 5?500 konor per barn och 6?400 kronor per vuxen, boendekostnader inkluderat.? 

Ohållbara boendekostnader: Hushåll som betalar mer än 40 procent av deras inkomst, efter skatt och bidrag, i boendekostnader. Definitionen är hämtad från Eurostat. Boendekostnader är här definierade som hyra, ränta och avgifter som inte kan undvikas. Amortering på eventuellt bostadslån är inte medräknat.? 

Ohållbara boendekostnader vid ökning: Innehåller ett scenario där boendekostnaderna ökar med 50 procent. Måtten anger hushåll som då skulle komma att betala mer än 40 procent av disponibel inkomst i boendekostnader.

Läs hela rapporten här

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]