[ Annons ]

Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna Sverige. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 18 oktober, 2021

Fastighetsägarnas förslag för bättre folkbokföring

Systematiskt felaktig folkbokföring möjliggör bedrägerier, skattebrott och skenäktenskap. En skärpt lagstiftning mot folkbokföringsbrott har föreslagits, men Fastighetsägarna anser att mer behöver göras. 

Felaktig folkbokföring används vid ett flertal olika brott, som exempelvis illegal handel med hyreskontrakt, svartuthyrning, madrassplatser och för att ta del av skattefinansierade bidrag som man inte har rätt till. Enligt Fastighetsägarna kan en ökad samverkan mellan hyresvärdar, brottsbekämpande myndigheter och kommuner minska välfärdsbrottsligheten samt skapa ordning och reda på både hyresmarknaden och i folkbokföringen.

– Folkbokföringen är grundläggande för att minska olaglig andrahandsuthyrning, skenbyten och svarthandel med hyreskontrakt. Såväl rutiner för tillsynsarbetet som lagstiftningen behöver effektiviseras och stramas åt. Det är en fråga Fastighetsägarna drivit länge. Fastighetsägare behöver möjlighet att kunna kontrollera felaktig folkbokföring och annan brottslighet i sina fastigheter och ett mer bättre samarbete med Polisen och Skatteverket, säger Anders Holmestig vd Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

Fastighetsägarna välkomnar förslagen till skärpt lagstiftning men anser att mer behöver göras och lägger fram sex förslag för bättre folkbokföring:

·  Gör det enklare att dela information mellan myndigheter utan hinder av sekretess. Register måste kunna samköras i högre utsträckning än i dag.

·  Stärk Skatteverkets tillsynsarbete. Det behövs resurser och prioriteringar som möjliggör framgångsrika arbetsmetoder med kontrollbesök och effektiva sanktioner.

·  Öka socialtjänstens kontroller av om det är ett lagligt hyreskontrakt och vad den korrekta hyran är innan bidrag betalas ut. Inga skattemedel ska gå till svartkontrakt.

·  Ge hyresvärdar ökade möjligheter att kontrollera felaktig folkbokföring och svartuthyrning i sina fastigheter. Dagens lagstiftning är föråldrad och ineffektiv.

·  Gör det obligatoriskt för hyresgästen att meddela hyresvärden om det finns inneboende. Hyresvärden får då kunskap om vilka som bor i lägenheten och kan bistå i utredningar om folkbokföringsbrott.

·  Förenkla för hyresvärdar att anmäla misstanke om folkbokföringsbrott till Skatteverket och polisen. Skapa en väg in och operativ samverkan mellan myndigheter och näringsliv för att bekämpa välfärdsbrottsligheten.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]