[ Annons ]

Foto: Fastighetsägarna.
Publicerat 6 mars, 2023

Fastighetsägare viktiga i omställningen till elbilar

Fastighetsägare har stor betydelse för utbyggnaden av Sveriges laddinfrastruktur. Men för att det ska kunna ske behöver förändringar ske. Det skriver Fastighetsägarna i en färsk rapport.

Andelen laddbara bilar som rullar på svenska vägar ökar explosionsartat, framför allt i Stockholm, där elbilar och laddhybrider nu uppgår till 60 procent av alla nyregistrerade bilar.

Antalet laddplatser ökar emellertid inte i närheten lika mycket. Och eftersom 80–90 procent av all laddning sker i anslutning till hemmet ställs stora krav på landets fastighetsägare att bidra till utbyggnad av laddinfrastrukturen.

[ Annons ]

Fastighetsägarna har därför tagit fram en rapport där man lägger fram fyra förslag som ska snabba på utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Stockholm: en bättre dialog mellan fastighetsägare och staden, tydligare regler kring brandskydd, åtgärder mot effektbristen samt bibehållna stöd för installation

– Det är uppenbart att fastighetsägare sitter på en av nycklarna för omställningen till en mer hållbar fordonsflottan. Men det är lika tydligt att det behövs bättre samordning och regelverk, där vi hoppas att vår rapport kan peka på några vägar framåt, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Rapporten baseras på intervjuer med representanter för BRF Fanan, Wallfast, AMF Fastigheter, HB Berget och Vasakronan, samt en enkät bland Fastighetsägarna Stockholms medlemmar. Enkäten genomfördes mellan 17—24 augusti 2022, skickades

ut till alla medlemmar i Fastighetsägarna Stockholm och fick 1 600 svar.

Den samlade bilden är att fastighetsägare redan nu bidrar till omställningen, men att det krävs förändringar för att underlätta för det fortsatta arbetet.

– Det finns fortsatta utmaningar för fastighetsägare, men framför allt kan vi konstatera att potentialen för att genomföra omställningen är stor i branschen. Det engagemang som frågan väcker bland våra medlemmar är väldigt positivt, säger Oskar Öholm.

Den 7 mars anordnar Fastighetsägarna Stockholm seminariet Laddinfrastruktur i Stockholmsregionen, på Fastighetsägarnas hus i Stockholm.

Här är Fastighetsägarnas förslag som syftar till att underlätta fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen i Stockholm – med kommentar från Oskar Öholm:

En bättre dialog mellan fastighetsägare och Stockholms stad, för att undvika dubbla investeringar, överflödig kapacitet och samtidigt bevara Stockholms gator.

– Att ladda i och nära fastigheter kan också bidra till en mer attraktiv stadsmiljö. Visst är det naturligt med en och annan laddstolpe på gatan, men gatorna ska kanske inte vara huvudregel för laddning i stan. En yta på två gånger fem meter på en gata i innerstan är alldeles för värdefull för att användas som parkeringsplats, tycker jag. 

Tydliga riktlinjer kring brandskydd. I dag saknas entydiga direktiv, det är ofta olika rekommendationer från olika myndigheter. Dessutom är risken stor att fastighetsägarna missar möjligheten till rätt försäkring eftersom även försäkringsbolagen är osäkra på vad som gäller.

– Här visade vår medlemsenkät tydligt att man får olika budskap och otydliga svar. Tydligare riktlinjer skulle båda minska antalet myter kring brandrisk och elbilar och klargöra frågor kring försäkring och brandskydd. 

Vidta åtgärder mot effektbristen.  Fastighetsägarna vill se att effektbristen åtgärdas och att investeringar görs i en snabbare takt. Det behöver byggas överföringskapacitet, både inom Stockholm och in till staden.

– Frågan är viktig för hela staden, på många olika sätt. Det handlar om huvudstadens utveckling och tillväxt. Det vi vill peka på är att det också har betydelse för omställningen av fordonsflottan. 

Behåll bidraget Ladda bilen/Klimatklivet. Bidraget har enligt våra medlemmar underlättat etableringen av laddplatser hittills. Bidraget behöver finnas kvar för att möjliggöra fortsatt etablering i snabb takt.

– Det har varit många olika bud den senaste tiden kring stödsystem för att påskynda elektrifieringen. Här ser våra medlemmar att stödet varit viktigt och kommer fortsätta vara det om vi vill påskynda utvecklingen.

Läs hela rapporten här

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]