Publicerat 25 augusti, 2023

Byggbranschen riskerar rekordmånga konkurser

Upp till 2 procent av bolag i byggbranschen riskerar att gå i konkurs under de kommande 12 månaderna. Detta enligt en färsk prognos från data- och analysföretaget Dun & Bradstreet.

Enligt rapporten från Dun & Bradstreet är konkursrisken i byggbranschen är nästan dubbelt så stor som för ekonomin i stort, vilket skulle innebära att 1 200–1 400 byggföretag riskerar konkurs närmsta 12 månaderna, vilket motsvarar uppemot 35 procent fler konkurser kommande år jämfört med 2019, som betraktas som ett normalt år konjunkturmässigt.

Branschen har nästan dubbelt så hög konkursrisk som andra företag i snitt, där 0,95 procent av bolagen (6 310 bolag) förväntas gå i konkurs det närmaste året.

[ Annons ]

– Det är viktigare än någonsin att vara noggrann med vem du gör affärer med, för att hålla nere risken i den egna verksamheten och säkra resiliens. Siffrorna visar att det har särskilt stor betydelse för de som anlitar byggföretag. Byggverksamhet är en konkursbenägen bransch som drabbas hårt när ekonomin bromsar in eftersom den till stor del består av mindre bolag med dålig likviditet, säger Henrik Hargeus, affärsanalytiker på Dun & Bradstreet.

Den alarmerande prognosen baseras på uppgifter om kreditvärdigheten hos 69 712 byggföretag, kombinerat med historiska data om konkursrisk för olika kreditvärdighetsbetyg (AAA-C) samt nya bolag och befintliga bolag utan kreditbetyg. 

Och korrelationen mellan kreditvärdighet och konkursrisk är stark. Av byggföretagen som gick i konkurs under perioden januari–juli 2023 hade 60,5 procent kreditratingbetyget C, den lägsta nivån, ett år innan konkursen. 0,25 procent av bolagen som gick i konkurs under perioden hade den bästa kreditratingen AAA ett år innan konkursen.

Andelen betalningsanmärkningar bland byggföretag har ökat och ligger över snittet för ekonomin som helhet. Under juli 2023 ökade betalningsanmärkningarna bland byggbolagen med 9,9 procent, jämfört med juli 2022. Det kan ställas mot betalningsanmärkningar för ekonomin i stort, vilka minskade med 1,6 procent under samma period.

– Betalningsanmärkningar är en tidig indikator på vart vi är på väg. Att anmärkningarna inom bygg har ökat mer än ekonomin som helhet, och är ett tecken på svag resiliens. Detta är illavarslande för branschen. Antalet anmärkningar kan också komma att öka, med tanke på att många bolag har skatteskulder som behöver betalas tillbaka, som de har kunnat skjuta upp med anledning av pandemin, säger Henrik Hargeus.

Den drivande faktorn bakom ökningen av betalningsanmärkningar inom bygg är att andelen enskilda mål, skulder till privata aktörer, har ökat sedan pandemiutbrottet 2020. 37 procent av betalningsanmärkningarna i juli 2023 berodde på skulder till privata aktörer, medan motsvarande siffra för 2022 är 26 procent. Resterande betalningsanmärkningar kommer från allmänna mål som rör skulder till staten, så som skatter och avgifter.

Under perioden 1 januari-13 augusti 2023 gick 865 bolag i byggbranschen i konkurs, en ökning med 31,3 procent jämfört med samma period 2022. I snitt utgjorde byggverksamhet 18,7 procent av samtliga konkurser från 1 januari-13 augusti 2023. Andelen konkurser inom byggverksamhet var högst för företag med 5–9 anställda (30,3 procent) och 10–50 anställda (30,4 procent). I termer av andelen anställda i konkurs, kom 25,9 procent (3068 personer) från byggverksamhet under perioden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]