[ Annons ]

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Skärmdump, regeringen.se
Publicerat 2 juni, 2022

Branschen negativ till regeringens förslag om statligt fastighetsbolag

Regeringens förslag om ett statligt fastighetsbolag slog ned som en bomb under torsdagen. Reaktionerna från branschen är till stora delar negativa. 

Branschorganisationen Fastighetsägarna menar att regeringens förslag är ett feltänk och att fokus i stället borde ligga på långsiktiga regler, och att privata och allmännyttiga fastighetsföretag redan finns i de här områdena och arbetar långsiktigt med att både förvalta och bygga nya bostäder.

– För att motverka segregationen behövs långsiktiga regler som gör att fastighetsbolag kan fortsätta att underhålla och renovera sina fastigheter och att skattepengar används där de gör som störst nytta. I ett kärvare ekonomiskt läge behöver alla resurser användas där de gör störst nytta. Fastighetsbolag ska använda sina resurser till fastigheter, kommuner till sociala insatser och statens resurser till långsiktigt hållbara regelverk och myndigheter som kan agera både förebyggande och direkt mot brottslighet och otrygghet, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, är inne på samma linje. Han välkomnar att regeringen agerar för att minska segregation, öka trygghet och minska skillnaderna mellan bostadsområden, men ställer sig samtidigt frågan vad ett statligt fastighetsbolag egentligen kan göra som inte allmännyttiga och privata redan gör i dag.

– Vill regeringen på allvar motverka segregationen genom bostadspolitiken, så är det andra åtgärder som behövs. Åtgärder som kan stärka långsiktiga fastighetsägare, såväl allmännyttiga som privata, så att de kan renovera och underhålla sina fastigheter och inte vara tvungna att sälja för att finansiera renoveringar och nyproduktion, säger han.

Tonen i Heimstadens samhällspolitiska chef, Kent Persson, kritik är något hårdare. 

– Det här är politik när den är som allra sämst. Det finns ingenting som talar för att ett statligt ägt fastighetsbolag skulle lyckas bättre än dagens aktörer. Tvärtom är riskerna uppenbara att de lyckas sämre, säger han.

Det här är politik när den är som allra sämst.

Kent Persson menar att dagens besked från regeringen snarare riskerar att undergräva trovärdigheten för det goda arbete som han menar redan görs av allmännytta, privata fastighetsbolag samt civilsamhällets insatser.

– Tillsammans agerar vi långsiktigt för att ta ansvar, det engagemanget riskerar regeringen att knäcka. Det som nu behövs är reformer som tar ansvar för en heltäckande social bostadspolitik. Här finns massor av förslag för politiken att ta tag i. Det vore mycket bättre att regeringen tar tag i reformarbetet än att försöka bli fastighetsägare, säger Kent Persson.

En av få positiva röster kommer från Hyresgästföreningen. Organisationen välkomnar förslaget, som man menar värnar om den enskilde hyresgästens trygghet.

Vi tycker det här är bra att det här utreds.

– Vi tycker det här är bra att det här utreds. För den enskilde hyresgästen skulle det innebära att slippa kastas mellan olika försäljningar. Vi hör skräckexempel på hyresgäster som fått sin bostad såld om och om igen, som inte längre vet vem som äger fastigheten man bor i. Alldeles för många av våra gemensamma hyresrätter har som sålts ut. Utförsäljningen sker ofta för att kommunerna behöver stärka kommunkassan. Då är det bättre att staten kan kliva in och täcka upp och vara en långsiktig aktör istället för kortsiktiga aktörer som vill tjäna snabba pengar, säger Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson, uttrycker stor förvåning över tanken på en statilig aktör på bostadsmarknaden.

– Staten har många viktiga roller att fylla på bostadsmarknaden. Men det är inte att driva fastighetsbolag. Det finns det en lång rad andra aktörer som är bättre skickade att göra. Att lägga energi, fokus och kapital på det är ett ineffektivt sätt att hantera frågan.

Det är höljt i dunkel hur ett statligt fastighetsbolag skulle vara ett sätt att bryta segregationen.

Men kan det inte vara ett verktyg, liksom statliga bolåneinstitut, att öka trycket på köparna att ta ett större ansvar?

– Nej, verkligen inte. Då handlar det snarare om att staten behöver skapa en god konkurrens på bostadsmarknaden. Och då handlar det om att skapa en hyresmodell där vi som bolag kan utveckla områden och bli belönade för det. Detta är ett steg i helt fel riktning. Det är höljt i dunkel hur ett statligt fastighetsbolag skulle vara ett sätt att bryta segregationen. Varför skulle justa staten som aktör vara bättre lämpad att klara det? säger Stefan Ränk.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]