Richard Gröttheim, vd AP7, AMF:s vd Thomas Erséus och Katarina Romberg, styrelseordförande och chef alternativa investeringar på AMF Tjänstepension Foto: Johan Strindberg
Publicerat 15 maj, 2023

AP7 blir delägare i Urban Escape

AMF och Sjunde AP-fonden bildar ett joint venture-bolag som därmed blir delägare i citykvarteret Urban Escape, där bland annat Gallerian ingår.

I och med affären kommer AP7 att äga en tredjedel, till ett värde av runt 7,4 miljarder kronor av det gemensamma bolaget, som får namnet Urban Escape KB. AMF kvarstår som majoritetsägare.

Dotterbolaget AMF Fastigheter har utvecklat kvarteret Urban Escape under flera år och kommer även fortsättningsvis förvalta och utveckla kvarteret. 

[ Annons ]

Vd Thomas Erséus menar att det nu är dags att ta nästa viktiga steg i både AMF Fastigheters och Urban Escapes fortsatta utveckling.

– Urban Escape är på många sätt kronjuvelen i AMF Fastigheters fastighetsportfölj. Kvarteret har varit en föregångare i arbetet med att utveckla attraktiva, levande stadsrum och Brunkebergstorg har gått från att vara en otrygg, bortglömd plats till att idag vara en plats där människor vill vara. Affären ger oss goda förutsättningar att långsiktigt utveckla AMF Fastigheter och fortsätta skapa värden i staden. Med denna unika affär kan vi också se fram emot ett givande samarbete med AP7, säger Thomas Erséus, vd AMF Fastigheter.

AMF Fastigheter fortsätter att ansvara för förvaltning och utveckling av fastigheterna i Urban Escape och Gallerian.

För AP7 utgör bildandet av bolaget och samägandet av Urban Escape fondens första direkta fastighetsinvestering. Tillträde sker den 2 oktober 2023 och affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket. 

– AP7 fick utökade placeringsmöjligheter vid årsskiftet och det är naturligtvis roligt att kunna göra vår första investering i ett av Stockholms intressantaste kvarter. Med den som utgångspunkt kommer vi successivt att utöka våra investeringar många år framåt, både i kronor räknat och till fler länder. AMF är en idealisk samarbetspartner på den resan, säger Richard Gröttheim, vd AP7.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]