[ Annons ]

Lena Boberg och Pål Aglen. Foto: Alecta.
Publicerat 2 maj, 2022

Alecta och Nordr vinner Valpariso

Alecta Fastigheter och Nordr utvecklar delar av det kommande området Valpariso i Värtahamnen. Det står klart sedan duon vunnit Stockholms stads markanvisningstävling.

Alecta och Nordr ska tillsammans med Stockholms stad och via det gemensamma bolaget ”ta ett helhetsgrepp kring platsen, människan och miljön.” Totalt rör det sig om byggrätt på 50 000 av totalt 150 000 kvadratmeter, där man ska skapa förutsättningar för en levande blandstad, samtidigt som hamnen och dess verksamhet värnas.

– Intresset för anbudsförfarandet har varit stort. Av tolv inkomna anbud är Alecta Fastigheter och Nordrs det som bäst lyckats med att formulera en projektidé och arbetsmetodik för Valparaiso. Vi ser fram emot att samarbeta med Alecta Fastigheter och Nordr kring utvecklingen av Valparaiso som blir ett viktigt nav och en intressant plats i det framväxande Norra Djurgårdsstaden, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

[ Annons ]

Precis som i övriga delar av Norra Djurgårdsstaden är Valparaiso en del av stadens prestigeprojekt för hållbar stadsutveckling, med en hög ambitionsnivå. Bolagen använder sig av ny forskning, trender, nya material och tekniklösningar tillsammans med samarbetspartners såsom RISE, Stockholm Exergi och Veidekke. Målet är att få in innovationskraft från både offentlighet, näringsliv och akademi och forma processen gemensamt med Stockholms Stad.

– Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi oss an platsens utmaningar med nya infallsvinklar och ett nytt angreppssätt, oavsett om det handlar om lycka och välmående i stadsplaneringen eller olika vägar till klimatneutralitet, säger Lena Boberg, vd Alecta Fastigheter.

Beslut om markanvisning förväntas tas i exploateringsnämnden den 12 maj 2022. Därefter inleds arbetet med att utveckla planen för projektet. Ambitionen är att samråd ska inledas under våren 2024, med sikte på lagakraftvunnen detaljplan 2026.

– Vi är jublande glada över förtroendet att vi tillsammans med staden och Alecta Fastigheter får arbeta med samskapande och lärande för att utveckla framtidens hållbara stad, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef för Nordr.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]