Inte sedan 1986 har vi använt så lite el under ett år som vi gjorde 2014. Fjolåret innebar också stor elexport och nytt produktionsrekord för vindkraft.
Publicerat 12 februari, 2015

Vindkraften slog produktionsrekord 2014

Inte sedan 1986 har vi använt så lite el under ett år som vi gjorde 2014. Fjolåret innebar också stor elexport och nytt produktionsrekord för vindkraft.

Förra året blev ännu ett år med låg användning av el. Vindkraften slog nytt produktionsrekord och nettoexporten av el blev den näst största någonsin. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

[ Annons ]

Den totala användningen av el, inklusive förluster vid överföring, var 135 TWh år 2014. Det är tre procent lägre än under 2013 då den var 140 TWh. Det är den lägsta elanvändningen under 2000-talet då den tidigare lägsta användningen var 138 TWh under 2009. Man får gå tillbaka till 1986 för att hitta ett år med lägre elanvändning.

Industrins elanvändning uppgick till 49 TWh under 2014, vilket är nästan fyra procent lägre än motsvarande siffra för 2013. Det är fjärde året i rad som en minskning sker. Jämfört med 2013 är det användningen av el för papper- och papptillverkning som minskat mest.

Inom sektorn bostäder och service minskade elanvändningen uppgick elanvändningen till 69 TWh, vilket är tre procent lägre än under 2013.

En förklaring är att 2014 var ett ovanligt varmt år, vilket innebär att mindre el användes för uppvärmning, säger Anna Andersson vid Energimyndighetens analysavdelning.

Elproduktionen under 2014 blev 151 TWh, vilket är något högre än under 2013. Vattenkraften är det kraftslag som producerade mest el i Sverige under året. Totalt producerades 64 TWh från vattenkraft förra året, vilket motsvarar 42 procent.

Vindkraften slog åter nytt produktionsrekord med 11,5 TWh. Det är en ökning med 16 procent från året innan och står för åtta procent av den totala elproduktionen under 2014. December var den månad då vindkraftverken producerade som mest, följt av oktober.

Andelen el från kärnkraft minskade något under 2014, men med en total produktion på 62 TWh är kärnkraften fortfarande det enskilt största elproduktionssättet med 41 procent av den totala produktionen. Av Sveriges tio reaktorer har en varit ur drift hela året.

Den bränslebaserade elproduktionen var 13 TWh vilket är 13 procent lägre än året innan. Det är fjärde året i rad som produktionen minskar. Minskningen syns framförallt i den produktion som sker i kraftvärmeverken.

Det varma 2014 kan även vara en förklaring till den minskade produktionen av el i kraftvärmeverken jämfört med 2013, eftersom elproduktionen hänger samman med värmebehovet. En mild vinter ger ett lägre värmebehov, säger Anna Andersson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]