Växande e-handel ställer nya krav

En halv miljon kvadratmeter lager- och logistikyta färdigställdes under 2015 och lika mycket yta väntas tillkomma under både 2016 och 2017. Det är framför allt e-handeln som driver på.