Transaktion

Kredittillgången är marknadens vattendelare

De stora fastighetsbolagen rör sig allt mer mot obligationsmarknaden och har möjlighet till en finansiering som de små fastighetsbolagen inte kommer åt.

Experterna målar sina visioner

Transaktion Under 2016 omsattes fastigheter för 200 miljarder. I år har aptiten dämpats något. Vad är det som driver marknaden och vilka är orosmomenten? Vi samlade tre transaktionsexperter till ett rundabordssamtal där de fick måla upp sina tankar om framtiden.

Hemsö köper i Växjö

Transaktion Hemsö har förvärvat två äldreboenden i Växjö. Hyresgäster i fastigheterna är Norlandia och Attend.

Rikshem avyttrar i Haparanda

Transaktion Rikshem väljer att avyttra sina sju bostadsfastigheter i Haparanda. Försäljningen är en del av bolagets strategi att koncentrera sitt ägande till utvalda tillväxtkommuner i Sverige.

Diös hyr ut till CGI

Uthyrning Diös Fastigheter hyr ut till IT- och affärsutvecklingsföretaget CGI. Nästa år flyttar bolaget in till Drottninggatan 6 i centrala Gävle. Diös utvecklar lokalerna med en ny planlösning för ökad kundtillgänglighet.

Aros Bostad köper i Täby

Transaktion Aros Bostadsutveckling har förvärvat tre fastigheter vid Hägernäs i Täby. Avsikten är att utveckla bostäder och planarbetet avses påbörjas 2020.

Amasten säljer i Helsingborg

Transaktion Amasten Fastighets har avyttrat fastigheten Sleipner 6 belägen i Helsingborg. Köpare är Svenska Bostadsfonden.

Atrium Ljungberg hyr ut till klädjätte

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat ett hyresavtal med H&M. Klädkedjan kommer att hyra 7 000 kvadratmeter kontorsyta i Liljeholmen i Stockholm.

På hugget i Helsingborg

Barometern Helsingborg är i en expansiv fas med projekt innefattande allt från mindre ombyggnader av vindsutrymmen till bostäder till stora stadsomvandlingar. Det goda läget tillsammans med en stark befolkningstillväxt skapar stabilitet och tillväxt.

Klövern förvärvar i Köpenhamn

Transaktion Klövern har förvärvat en kontorsfastighet i Frederiksberg, i centrala Köpenhamn. Säljare är Niam.

Heimstaden och FastPartner byter fastigheter

Utbyte De två bostadsfastighetsbolagen Heimstaden och Fastpartner har ingått ett avtal om att förvärva fastigheter från varandra. På så vis stärker båda bolagen sina positioner i Uppsala respektive Gävle.

Stendörren tecknar 20-årigt avtal med Dahl

Uthyrning Stendörren Fastigheter har tecknat hyresavtal med Dahl Sverige som ingår i den globala byggkoncernen Saint-Gobain. Uthyrningen gäller ett nytt centrallager i Upplands Bro.

Allt fler vill dela kontor

Kontor Co-working-platserna blir bara fler och fler. Analytikern Erik Norrman spår att etableringstakten håller i sig.

Rikshem ökar sitt bestånd i Helsingborg

Förvärv Helsingborgshem säljer 84 bostäder i Helsingborg till Rikshem. Den totala förvärvskostnaden för transaktionen uppgår till 204 miljoner kronor.

”Köparna på marknaden blir allt mer selektiva”

Analys Det är framför allt bostäder och handel som driver transaktioner nu. Köparna blir allt mer selektiva och efterfrågan drivs av de institutionella investerarna. 

Oscar Properties vinstvarnar

Prognos Sämre marknadsförutsättningar och högre kostnader har lett till att bolaget reviderar ned sin prognos till minst 400 miljoner för 2017. Samtidigt avvaktar nu bolaget med att påbörja produktionen i vissa projekt.
Mer transaktion