Tagged Undersökning

Hyresreglering leder till minskad inkomst

Dagens hyressättningssystem påverkar hur mycket människor arbetar. Det menar i alla fall Riksrevisionen som i en färsk rapport pekar på att de som fick ett förstahandskontrakt i genomsnitt sänkte sin årsinkomst med 50 000, jämfört med dem som inte fick en lägenhet.

Läs mer

Här är det dyrast avgifter i landet

Månadskostnaderna för el, värme, avfall och vatten mellan den dyraste och billigaste kommunen i Sverige skiljer sig med 80 procent. Och prisutjämningen står helt still jämfört med i fjol, visar den årliga Nils Holgersson-rapporten.

Läs mer

Politiska förslag kan leda till minskat byggande

Upp till 35 000 färre lägenheter kommer att byggas under en tioårsperiod. Så pass hårt menar analysföretaget Evidens att effekterna av en mängd nya lagar och regler som planerar att införas kan slå mot fastighetssektorn.

Läs mer

Nästa år viker byggandet enligt ny prognos

Kraftigaste investeringsökningen på mer än ett decennium är prognosen för byggindustrin för 2017, men redan nästa år blir det en nergång enligt Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport.

Läs mer

Dagligvaruhandeln tror fortsatt starkt på fysiska butiker

En stark tro på den fysiska butiken och en avvaktan på lönsamhet inom e-handeln. Det var den samstämmiga synen på dagligvaruhandelns framtid när representanter från Coop, Ica och Lidl möttes på Business Arena.

Läs mer

Urbanisering – inte begränsat till storstäderna

Urbaniseringen är inte bara begränsad till storstäderna och är inte ett nollsummespel där stad ställs mot landsbygd. Tvärtom visar en ny rapport att både små och stora städer kan vara avgörande för den regionala utvecklingen och landsbygdens framtid.

Läs mer