Tagged Undersökning

Digital bostadstjänst mest efterfrågat hos svenskarna

Varannan svensk vill ha en digital tjänst för att kunna se lediga lägenheter, tomter och fastigheter i sin kommun. Det visar en undersökning från Visma genomförd av Sifo. Fyra av tio anser även att det borde finnas en e-tjänst som hanterar ärenden relaterade till ens boende.

Läs mer

Trångboddhet i miljonprogrammen

Vart femte hushåll i storstäderna är trångbodda och tätast bor familjer i miljonprogrammen: ”Jag har träffat ungdomar som inte vill vara hemma efter skolan eller inte vill vara lediga på lov eftersom det är så trångt hemma”, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Läs mer

Låg sannolikhet för fallande bostadspriser

Enligt SBAB:s undersökning bedömer mäklare som arbetar i storstäderna att sannolikheten för ett prisfall under 2017 ligger omkring 15 procent. Nästan hälften av de tillfrågade tror att ett prisfall är helt osannolikt.

Läs mer