Tagged Transaktion

Med utrymme i hamnen kan ”Peking” växa vidare

Norrköping, ibland kallat ”Peking”, växer och nya bostads-projekt syns på flera håll. Med utbyggnaden av Inre hamnen kan det tillkomma mer central bebyggelse av bostäder.

Läs mer

Stendörren förvärvar av Castellum

Stendörren köper åtta fastigheter i Västerås av Castellum via bolagsförvärv. Köpeskillingen för aktierna och andelarna uppgår till 195 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 345 miljoner kronor.

Läs mer

SIG invest köper av Incita

SIG invest förvärvar en industrifastighet i Kalmar på totalt 45 279 kvadratmeter av Incita fastigheter, baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 121 miljoner kronor. Nu planerar man att utveckla bostäder i området.

Läs mer