Tagged Transaktion

En lång fastighetscykel närmar sig slutet

Det är fortsatt stort intresse för fastigheter i lägen som gått bra historiskt. Det för att inte missa en förväntad framtida värdeuppgång. Låga räntor och tillgång till kapital är motor.

Läs mer

”Oron för stigande inflation är överdriven”

Många räds inflationsbrasan. Det är Trumps fel hävdas det, men det mesta tyder på att hans politik inte eldar på inflationen. Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna Sverige, menar att det finns större faror att oroa sig för.

Läs mer

Svenska handelsfastigheter köper projektfastighet i Södertälje

Svenska handelsfastigheter köper en projektfastighet med en uthyrningsbar yta om 8 100 kvadratmeter i Södertälje. Säljare är danska TK Development och köpeskillingen uppgår till 160 miljoner kronor.

Läs mer

Malmö säljer åkermark till Svedala kommun

Svedala kommun planerar att bygga nya bostäder på marken längs med Malmövägen i orten Bara öster om Malmö. Försäljningsvärdet uppgår till 25 miljoner kronor, efter att tekniska nämnden i Malmö godkänt försäljningen.

Läs mer

Victoria park köper fastigheter för 450 miljoner

Victoria park köper sex fastigheter av Steneken holding. Totalt handlar det om 327 lägenheter i centrala Malmö och Helsingborg, med ett underliggande fastighetsvärde om 465 miljoner kronor.

Läs mer