Tagged Transaktion

Stendörren förvärvar av Castellum

Stendörren köper åtta fastigheter i Västerås av Castellum via bolagsförvärv. Köpeskillingen för aktierna och andelarna uppgår till 195 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 345 miljoner kronor.

Läs mer

SIG invest köper av Incita

SIG invest förvärvar en industrifastighet i Kalmar på totalt 45 279 kvadratmeter av Incita fastigheter, baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 121 miljoner kronor. Nu planerar man att utveckla bostäder i området.

Läs mer

Nacka tingsrätt flyttar in i Sickla front

Sickla front får tre nya hyresgäster när Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen samt Hyres- och arrendenämnden flyttar in. Två av förhandlingssalarna kommer att vara utformade med förhöjd säkerhet.

Läs mer