Tagged Statistik

Bostadspriserna steg över 30 procent i flera kommuner 2016

Tryckvågen i bostadspriserna har nått utanför de stora städerna. Under 2016 steg priserna med över 30 procent i bland annat Sundsvall. Här är kommunerna där priserna ökade mest i fjol.

Läs mer

Små skillnader i hyran över landet

Ny statistik från SCB nerbruten på kommuner visar att det är relativt små skillnader i hyra mellan kommunerna i Sverige, vare sig det är en storstad eller mindre orter.

Läs mer

”Räkna med färre ombildningar”

Antalet ombildningar i Stockholm under 2015 var den lägsta sedan 1997. Marknaden har mattats och marknadsbedömare tror att amorteringskrav och skuldkvotskrav kommer att dämpa marknaden ytterligare framöver.

Läs mer

Bostadsbyggandet når toppnivåer i Sverige

Bostadsbyggandet i Sverige fortsätter att öka. Antal påbörjade lägenheter i flerbostadshus har nu nått den högsta nivån sedan början av 1990-talet. Det visar en konjunkturrapport från Sveriges byggindustrier.

Läs mer

Brist på arkitekter

Bostadsbyggandet gör att arkitektbranschen går för högtryck. Det visar Sveriges Arkitekters branschrapport som släpps idag. Nära 40 procent av arkitektföretagen uppskattade sin beläggning till mellan 91 och 100 procent i maj i år.

Läs mer

Starkt i universitetstaden

Ett universitet som driver på utvecklingen och en växande befolkning gör att Umeå, Norrlands största stad, fortsatt kan räkna med en stark fastighetsmarknad.

Läs mer

”Jag är trött på den ensidiga bilden av ett attraktivt boende”

Hon står på en stadig plattform. Finns det inte fakta som underbygger en tes är det inget som Maria Pleiborn, rådgivare på WSP, tar med i en rapport eller i en kort tweet på nätet.

Läs mer