Tagged Stadsutveckling

Nyskapande kulturhus till final i MIPIM Awards

Skellefteå kulturhus, ritat av White, har gått vidare till final i MIPIM Awards 2018. Ett projekt som ska bli en för konst, teater och litteratur samtidigt som det ger plats för ett nytt hotell som blir Nordens högsta trähus.

Läs mer

Malmö säljer åkermark till Svedala kommun

Svedala kommun planerar att bygga nya bostäder på marken längs med Malmövägen i orten Bara öster om Malmö. Försäljningsvärdet uppgår till 25 miljoner kronor, efter att tekniska nämnden i Malmö godkänt försäljningen.

Läs mer

Boende i Fagersjö deltar i stadsutvecklingen

Fagersjö ska utvecklas med minst 1 000 bostäder, bättre service och nya mötesplatser. För att nå målet tog Familjebostäder och Stockholms stad hjälp av de boende i området. Nu har synpunkterna samlats i en sammanställning.

Läs mer

Ingen panik hos Vasakronan och stor glädje i Botkyrka

Regeringens omlokalisering av Sida från Gärdet i Stockholms innerstad till Botkyrka är en markering för att visa statens närvaro även i storstädernas ytterområden. Nuvarande hyresvärd Vasakronan ser det som en möjlighet att effektivisera fastigheten, i Botkyrka börjar man fundera över var myndigheten kan hitta sina nya lokaler.

Läs mer