Tagged Stadsutveckling

26 000 bostäder ska byggas i Lund

Lund ska växa med 26 000 nya bostäder fram till 2040. För att möjliggöra för de nya bostäderna kommer staden planera för förtätning och att låta staden växa inifrån och ut. Det är grundtankarna i förslaget till den nya översiktsplanen.

Läs mer

Fastighetsägare och Stockholms hamnar samarbetar i Värtahamnen

Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast, Stockholms Hamnar och Bonnier Fastigheter går samman och bildar Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB. Det nya bolaget ska utveckla den nya stadsdelen Värtahamnen, en del av Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer