Tagged samhällsbyggnad

”En fjärdedel av all nyproduktion bör ha lägenheter med inkomstbaserade hyror”

Hon växte själv upp i miljonprogrammet och ser hur Sverige blir allt mer segregerat. Men socialantropologen Viktoria Walldin på White arkitekter är ändå hoppfull inför framtiden. Hon tror att lösningen kan vara subventionerade lägenheter.

Läs mer

”När det investeras i ett område så står det för någonting viktigt”

Det råder inger motsatsförhållande mellan goda affärer och ett framgångsrikt arbete mot segregation. Det menar Terje Johansson, som är vd för kommunala MKB Fastigheter och även ordförande i Sabo:s integrationsråd.

Läs mer

”Integration handlar om mjuka värden”

Hyran får inte vara den enda relationen mellan fastighetsägare och hyresgäster, menar Ahmed Abdirahman som arbetar med integrationsfrågor på Stockholms handelskammare. Han tror att det är med medmänskliga kontakter och nätverk som man bygger integration.

Läs mer

Centern kräver politiskt ansvar för att underlätta BID

I förra veckan efterlyste Fastighetsägarna ett ramverk för en svensk BID-modell. Samtidigt aviserade Centerpartiet att man vill se större satsningar på BID-samarbeten. Här svarar Johan Hedin (C), rättspolitisk talesperson, på vad politiken bör leverera.

Läs mer

Fastighetsmiljardären vill forska Sverige ur bostadskrisen

Det finns likheter mellan den rådande svenska bostadskrisen och misstagen vid byggandet av miljonprogrammen. Det säger fastighetsmiljardären Per Arwidsson i en intervju med Dagens industri, i samband med att han skänker 20 miljoner kronor för upprättandet av en ny professur inom tillämpad stadsbyggnad.

Läs mer

”Osäkerheten måste skingras”

Politiken måste lyfta nya alternativ och tänka högt kring långsiktiga spelregler på bostadsmarknaden. Utred subventionerat bospar för förstagångsköpare och startlån inspirerat av studielånssystemet. Det tycker Catharina Elmsäter-Svärd, vd på byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation Sveriges Byggindustrier.

Läs mer

Regeringen inrättar nationellt råd för hållbara städer

Under måndagen tillsatte regeringen ett nationellt råd för hållbara städer. Rådet ska driva och samordna arbetet för hållbar stadsutveckling i Sverige och består av representanter från tio myndigheter.

Läs mer