Tagged samhällsbyggnad

”En fjärdedel av all nyproduktion bör ha lägenheter med inkomstbaserade hyror”

Hon växte själv upp i miljonprogrammet och ser hur Sverige blir allt mer segregerat. Men socialantropologen Viktoria Walldin på White arkitekter är ändå hoppfull inför framtiden. Hon tror att lösningen kan vara subventionerade lägenheter.

Läs mer

”När det investeras i ett område så står det för någonting viktigt”

Det råder inger motsatsförhållande mellan goda affärer och ett framgångsrikt arbete mot segregation. Det menar Terje Johansson, som är vd för kommunala MKB Fastigheter och även ordförande i Sabo:s integrationsråd.

Läs mer

”Integration handlar om mjuka värden”

Hyran får inte vara den enda relationen mellan fastighetsägare och hyresgäster, menar Ahmed Abdirahman som arbetar med integrationsfrågor på Stockholms handelskammare. Han tror att det är med medmänskliga kontakter och nätverk som man bygger integration.

Läs mer

Centern kräver politiskt ansvar för att underlätta BID

I förra veckan efterlyste Fastighetsägarna ett ramverk för en svensk BID-modell. Samtidigt aviserade Centerpartiet att man vill se större satsningar på BID-samarbeten. Här svarar Johan Hedin (C), rättspolitisk talesperson, på vad politiken bör leverera.

Läs mer