Tagged säkerhet

”IT-säkerhet är allas ansvar” 

Fastighetsbolaget Specialfastigheter, som bland annat äger och förvaltar fängelsebyggnader, försvarsfastigheter, domstolar och polishus, är Sveriges främsta experter inom säkerhet i fastighet. Allt viktigare för hyresgäster inom alla områden är att det finns en hög IT-säkerhet. Masse Antonsson, IT-chef på Specialfastigheter, ger här svar och råd i ämnet. 

Läs mer

”Inget annat än nollvision är acceptabelt”

Hård kravställning och uppföljning är vad fastighetsägare kan bidra med för att förebygga allvarliga olyckor i byggbranschen. Ämnet diskuterades i Almedalen, bara 18 timmar efter den senaste byggolyckan med dödlig utgång i Sverige.

Läs mer

Att stävja brott

Sexhandel, organiserad brottslighet och handel med svarta lägenhetskontrakt utgör hot mot såväl individer, samhället som fastighetsvärden. Det brottsförebyggande arbetet har blivit en allt större del i många fastighetsbolags vardag.

Läs mer

”Diskussionen om integritet är inte rimlig”

Mats Carinder, centrumchef för Tensta Galleria, fick avslag för kameraövervakning dagtid. Han efterlyser en modernare syn på integritet och anser att det är mer kränkande för de boende att kriminalitet inte kan förebyggas. 15 juni ska regeringens utredning om möjligheten att använda kameraövervakning för att bekämpa brott presenteras.

Läs mer