Tagged Renovering

Sabos vd-grupp ska förbättra hyressystemet

Sabo har tillsatt en ny arbetsgrupp bestående av vd:ar från allmännyttiga bostadsbolag i olika delar av landet. Gruppens uppdrag blir att utifrån ett allmännyttigt perspektiv ta fram förslag på hur hyressättningen kan utvecklas.

Läs mer

Bonniers förlagshus får nya hyresgäster

8 000 kvadratmeter kontor blir lediga när Bonnier Tidskrifter lämnar Sveavägen i Stockholm. Lokalerna, där klassiska titlar som Tomtar och troll och Veckojournalen vuxit fram, ska renoveras till toppmoderna kontorsytor.

Läs mer

”Fastighetsägare måste få ta ansvar för de egna fastigheterna”

I en debattartikel i Svenska Dagbladet uttrycker Fastighetsägarnas Reinhold Lennebo och Anders Nordstrand, Sabo, en oro för att intressebalansen ska rubbas om fastighetsägare i framtiden fråntas möjligheten att ta ansvar för de egna fastigheterna.

Läs mer