Tagged Politik

Miljöministern: Sopfusket är oacceptabelt

Plastsopor eldas upp trots att de sorterats före hämtning. ”Oacceptabelt”, säger miljöminister Karolina Skog, som är rädd att sopfusket skadar medborgarnas villighet att fortsätta material återvinna.

Läs mer

Riksintresset stort hinder när Stockholm vill bygga

Länsstyrelsen tycker inte att Stockholms stad tar tillräcklig hänsyn till riksintresset när man vill bygga fler bostäder. Något som upprör både stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert och bostadsminister Peter Eriksson.

Läs mer

Fungerande bomarknad botar stora utmaningar

Att bara skrapa på ytan för att förbättra bostadsmarknaden räcker inte för att lösa huvudproblemet – att skapa fler bostäder. Nu krävs stora reformer. Det skriver Fastighetsägarna Sveriges vd, Reinhold Lennebo.

Läs mer

Kiruna och Gällivare får extra investeringsstöd

Regeringen har fattat beslut om att ge extra investeringsstöd för hyresrätter och studentbostäder i kommunerna Kiruna och Gällivare. Som mest kan 447 miljoner kronor överlämnas till kommunerna i form av extra investeringsstöd.

Läs mer

Fler länder kritiska mot IMD-krav

Det allt snävare förslaget om IMD från EU-kommissionen har fått flera medlemsländer att ta ställning mot ett krav. ”Ingen bra idé att ta bort incitamentet för att energieffektivisera”, säger regeringens handläggare.

Läs mer

”Hyresförhandlingarna skadar hyresrätten”

Med dagens system tar förhandlingarna alltför lång tid, leder till eftersatt underhåll och en kraftig minskning av antalet hyresrätter. Det menar Fastighetsägarnas vd och ordförande som skriver i Dagens Samhälle att det svenska förhandlingssystemet måste förändras i grunden.

Läs mer