Tagged Politik

Bostadsförsörjningen borde vara valfråga

De politiska partierna övertrumfar varandra i insatser mot kriminalitet och segregation. Men när det kommer till att åtgärda vad som är själva grundproblemet – en havererad bostadsmarknad – så smiter politikerna från sitt ansvar. I sin ledare skriver Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige, om vad som borde vara valets stora fråga.

Läs mer

”Energipolitiken i EU handlar ofta om ren skademinimering”

Att de svenska EU-parlamentarikernas viktigaste uppgift inför beslutet om nytt EU-direktiv om byggnaders energiprestanda är att i möjligaste mål undvika improduktiv detaljreglering var panelen tämligen överens om när frågan diskuterades under fredagen. 

Läs mer

Boverket får Sveriges första riksarkitekt

I februari fick Sverige ett nationellt mål för den statliga politiken för arkitektur, formgivning och design. Nu har regeringen gett Boverket i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet. Den nya tjänsten riksarkitekt har inrättats.

Läs mer

Vill att politiken tar första steget till BID-samverkan

Liberalernas kommunalråd i Göteborg Helene Odenjung (L) vill se tydligare politiska initiativ för BID-inspirerad samverkan i Göteborg. I en motion föreslår hon att den kommunala bostadskoncernen ska få i uppdrag att söka samarbete.

Läs mer

”Det är dags att tala om fattigbostäder”

Den svenska modellen är att vi ska bygga bostäder åt alla och inte tala om de fattiga som står utanför. Micael Nilsson, expert på Boverket och utredningssekreterare i SOU-utredningen Kommunal planering för bostäder menar att den dogmen och skytte­gravstänk har lett till att vi idag saknar alternativ för bland annat nyanlända.

Läs mer

”Öppna geodata är mest en budgetteknisk exercis”

Det rådde klar enighet om den ofantliga nyttan som kan nås med öppna geodata när Geoforum Sverige bjöd in till seminarium. Lika eniga var panelen om att den nödvändiga reformen borde skett för länge sedan.

Läs mer