Tagged opinion

”Bostadsministern ser inte allvaret i bostadskrisen”

Trots att bostadskrisen är en av vår tids största samhällsutmaningar verkar inte bostadsministern se allvarligt nog på problemen. Det anser Benjamin Dousa och Ina Djurestål som efterfrågar en tydlig reformagenda för bostadsmarknaden.

Läs mer

”Gör det möjligt att överklaga ett riksintresse”

Att halva landets yta omfattas av riksintressen i bostadsbristens Sverige är oförsvarbart. Det menar tankesmedjan Levande Staden som vill att regeringen inför rätten att överklaga ett riksintresse.

Läs mer

Stefan Ingves: ”Bostadsmarknaden är i obalans”

Tio år som riksbankschef och till största delen en kamp för att få upp inflationen. Stefan Ingves näst intill omöjliga balansgång har varit och är fortfarande att nå inflationsmålet med låga räntor och samtidigt inte elda på belåningen hos hushållen. Brist på bostadspolitik är enligt honom det som har lett till dagens situation.

Läs mer

Hyllar kvinnor i byggbranschen med pussy hats

Hatten av, eller snarare på, för de kvinnor som vågar trotsa könsnormer och väljer byggbranschen. Den hälsningen skickar Byggnads idag, och passar samtidigt på att förklara varför förbundsstyrelsen endast består av män.

Läs mer

Rätt att kunna ställa egna hållbarhetskrav

När det kommer till hållbarhet ska fastighetsbranschen utmanas – men också utmana andra. I en krönika resonerar Fastighetsägarnas näringspolitiska expert Rikard Silverfur om vilka verktyg som behövs för att nå dit.

Läs mer

”Fler borde slå sina påsar ihop”

Kommunala MKB gick ihop med tre privata bolag i det gemensamma bolaget Rosengård Fastighets AB.
Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på SKL anser att det är en bra förebild för framtida samarbeten.

Läs mer

”Mer öppna data ger bättre konkurrens”

Strax innan årsskiftet gav regeringen Lantmäteriet i uppdrag att snabba på digitaliseringen. Samtidigt presenterades en studie från Handelshögskolan i Stockholm som visar att fri tillgång till offentliga kartdata kan spara samhället miljarder. Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, vill snabba på arbetet att göra inlåst data tillgänglig. 

Läs mer

”Trumponomics förvärrar bostadsproblemen”

USA:s nytillträdde president riskerar att addera en del hot mot den svenska fastighetsmarknaden i allmänhet, och bostadsmarknaden i synnerhet. Det skriver Fastighetsägarna Sveriges chefekonom Tomas Ernhagen.

Läs mer

Fungerande bomarknad botar stora utmaningar

Att bara skrapa på ytan för att förbättra bostadsmarknaden räcker inte för att lösa huvudproblemet – att skapa fler bostäder. Nu krävs stora reformer. Det skriver Fastighetsägarna Sveriges vd, Reinhold Lennebo.

Läs mer