Tagged Miljö

Möjligt att bygga klimatsmart med betongstomme

Ställs rätt krav går det att bygga med betongstommar och uppnå klimatpåverkan i samma nivå som om man valt stomme av trä. Detta enligt en livscykelanalys av forskningsinstitutet RISE. Resultatet tillämpas av Riksbyggen.

Läs mer

Kommunalt sopmonopol väcker farhågor

Miljöminister Karolina Skog har flaggat för att ge tillbaka hela ansvaret för sopåtervinningen till kommunerna. Men ett fullständigt kommunalt avfallsmonopol oroar flera företrädare för fastighetsbranschen.

Läs mer

Tystnad – en ny lyxvara

Förtätning handlar inte bara om yta. En hållbar urban utveckling kräver även goda ljudmiljöer. Experiment med tysta oaser mitt i städerna och skräddarsydd ljuddesign skvallrar om att en genomarbetad akustik blir ett lönsamt säljargument i framtidens städer. 

Läs mer

Var kommer barnen in?

Ungdomars behov hamnar långt ner på prioriteringslistan i stadsmiljöplaneringen och hos fastighetsägare. Fler måste därför gå samman för att skapa attraktiva platser även för äldre barn. Det skriver Maria Wetterstrand i sin krönika.

Läs mer

Miljöministern: Sopfusket är oacceptabelt

Plastsopor eldas upp trots att de sorterats före hämtning. ”Oacceptabelt”, säger miljöminister Karolina Skog, som är rädd att sopfusket skadar medborgarnas villighet att fortsätta material återvinna.

Läs mer

Helhetsyn på energi främjar fjärrvärme

Där galoppbanan tidigare låg ska en stadsdel för 20 000 Täbybor växa fram. Konsultbolaget Profu fick i uppdrag att utreda vilken energiförsörjning som ger lägst klimatpåverkan utifrån ett helhetsperspektiv. 

Läs mer