Tagged Logistik

Växande intresse för logistikfastigheter

Under 2015 uppgick den totala transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden till 151 miljarder, vilket var något lägre än för 2014. Flertalet av de stora affärerna som gjordes på den svenska marknaden gällde logistikfastigheter.

Läs mer

Alla är inte med på snabbtåget

En tillfällig skatt på bostäder och lokaler kring stationer som får snabbtåg. Det vill utredningen Sverigeförhandlingen få till för att klara finansieringen av en höghastighetsbana. Men många frågor kvarstår att lösa innan utredningen får med sig de berörda fastighetsägarna på tåget.

Läs mer

Ny avfart som är guld värd

Fastighetsbolaget Kilenkrysset bekostade stora delar av den nya motorvägsavfarten i Rosersberg. En investering de hämtar hem på rejält höjda fastighetsvärden. Men den samlade samhällsvinsten är troligen ännu större.

Läs mer