Tagged Infrastruktur

Tystnad – en ny lyxvara

Förtätning handlar inte bara om yta. En hållbar urban utveckling kräver även goda ljudmiljöer. Experiment med tysta oaser mitt i städerna och skräddarsydd ljuddesign skvallrar om att en genomarbetad akustik blir ett lönsamt säljargument i framtidens städer. 

Läs mer

Rudolf Antoni: Detta händer i städerna 2017

Från virtuell verklighet till storstäder utan verklighetsförankring. Rudolf Antoni Vice vd och utvecklingschef på Fastighetsägarna GFR, skriver om trenderna som kommer att påverka stadsutvecklingen den närmaste framtiden.

Läs mer

Unga uppstickare

Drivna av hopp och rustade med utmanande idéer. Här är fyra unga samhällsbyggare som du lär se mer av i framtiden.    

Läs mer

Är det säkert att det är tåg vi ska ha?

Behovet av investeringar i transportinfrastrukturen är stor, men satsa på att bygga vägar istället för järnvägar. Det skriver Lennart Sten, vd på Svenska Handelsfastigheter, i en krönika.

Läs mer