Tagged Infrastruktur

Fokus på cyklar ska gynna besöksnäringen

Som del av Stockholm stads vision för omprioriteringar av gatuutrymmena, beslutades på måndagen 4 september om en helhetsupprustning av Vasagatan. Nya cykelbanor, breddade gångbanor och sänkta hastighetsgränser som ska göra området mer tillgängligt ska gynna besöksnäringen i området.

Läs mer

Trafikverket lämnar över sitt trafikplansförslag till regeringen

I mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan. I uppdraget ingår det att väga in förutsättningar för nytt och ökat bostadsbyggande. I går lämnades förslaget över till regeringen.

Läs mer

Samlastning och el-trailer bidrar till mindre trafik i city

Nu är samlastningsprojektet som går under namnet Älskade stad invigt. Samarbetet mellan Stockholms stad, Ragn-Sells, Bring och Vasakronan ska minska antalet smutsiga lastbilstransporter och trängsel.

Läs mer