Tagged Hyra

Realhyran ner i Göteborg även i år

Med hyreshöjningar mellan 0,8 och 1,2 procent innebär det att realhyrorna i Göteborg även i år sjunker. Fastighetsägarna i Göteborg anser att dagens förhandlingssystem där Hyresgästföreningen har ett veto måste göras om.

Läs mer

Blockuthyrningar en växande marknad

Uthyrningar av lägenheter till företag är en växande marknad i storstäderna. Till stor del sker det genom så kallad blockuthyrning där fastighetsägaren har möjlighet att ta ut en högre hyra. ”Vi lägger oss inte i vilka hyror som parterna gör upp om”, säger Jonas Alberg, hyresråd på Hyresnämnden i Stockholm.

Läs mer

Hoppas kunna lappa ihop uppsagt lokalt trepartssamarbete

Strax före jul valde Fastighetsägarna MittNord att säga upp det lokala samarbetet Rätt Hyra. Men Andreas Sjöberg, vice VD för Fastighetsägarna MittNord, hyser stort hopp att man snart ska vara överens om om ett nytt trepartsavtal.

Läs mer

Allt fler long stay-boenden

Brist på lägenheter i storstäderna har lett till att allt fler så kallade long stay-boenden poppar upp. Även hotellkungen Petter Stordalen har gått in på marknaden med köp i Företagsbostäder.

Läs mer

Nu finns mallen som ska underlätta renoveringar

SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har tagit fram ett avtal för lokala samrådsprocesser mellan bostadsföretag och hyresgäster i samband med ombyggnader. "Förhoppningsvis leder det till att ärenden inte hamnar i hyresnämnden", säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Läs mer

Attefall: ”Ambitionen är att komma bort från skyttegravskriget”

En oberoende hyreskommission ska på Hyresgästföreningens uppdrag se över hyressättningen och hyresrätten som boendeform. Den tidigare bostadsministern Stefan Attefall, som leder arbetet, hoppas kunna komma bort från de låsta positioner som nu råder.

Läs mer