Tagged Hyra

Receptet för Väla centrum

Nio år i rad har Väla centrum i Helsingborg rankats högst i mätningen över nöjdast hyresgäster inom handel. Centrumchefen Niklas Blonér delar med sig sina tips för effektivare förvaltning.

Läs mer

8 av 10 accepterade hyreshöjningen efter strandningarna

Enligt statistik från Fastighetsägarna Syd valde 8 av 10 att acceptera fastighetsägarnas förslag på ny hyreshöjning för 2017 efter de strandande förhandlingarna i Skåne, Kronoberg och Blekinge.

Läs mer

”Vi är redo att utveckla vårt föråldrade förhandlingssystem”

Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm kommenterar uppgörelsen med de tre kommunägda bostadsbolagen i Stockholm om en ny modell för att bestämma hyrorna.

Läs mer

EU undersöker inställning till förändrade momssatser

Momsfrågan är uppe till diskussion i EU och kommissionen har därför publicerat en enkät där bland annat företag får tycka till om frågan. ”Det kan öppna upp möjligheten att införa moms på hyra”, säger Fastighetsägarnas Ulla Werkell.

Läs mer

”Gynnar verkligen politikerna ägda bostäder?”

Påståenden om att det ägda boendet gynnas mer än det hyrda bygger på missförstånd om ränteavdrag och avdragsrätt. Det skriver Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige.

Läs mer

Andra hand i första hand

På grund av bostadsbrist och liberalare regler vid uthyrning har andrahandsboende allt mer blivit en del av den ordinarie bostadsmarknaden. Varje år hyrs lika många lägenheter ut i andra hand som i första hand och hyrorna ligger nu på marknadsnivå.

Läs mer