Tagged hållbarhet

Projekt ska underlätta cirkularitet

Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad har tillsammans med ett flertal aktörer i byggbranschen inlett ett forskningsprojekt för att skapa ett cirkularitetsindex, CIX. Tanken är att det ska resultera i ett verktyg för hela byggbranschen.

Läs mer

”Vi kommer att arbeta mer med kultur”

Mats Rydholm, vd Maleryd Fastigheter i Varberg, ser fram emot att de hållbarhetsprojekt bolaget lagt grunden för nu ska få luft under vingarna. Även om villkoren blir tuffare är han säker på att de planerade satsningarna kommer förverkligas.

Läs mer

”Kraven ökar på att företagen agerar i klimatfrågan”

Maria Wetterstrand, tidigare språkrör, MP, nu hållbarhetskonsult på finska Miltton Purpose, tror att 2019 blir året då företag tvingas ta större klimatansvar. Men hon tror inte att det blir någon stor omställning i den globala ekonomin.

Läs mer

”Tydlig målsättning krävs för social hållbarhet”

Vi måste bygga bort de sociala barriärerna mellan människor. Först då blir vårt samhälle socialt hållbart, skriver Maria Pleiborn, demograf och senior rådgivare på WSP Advisory.

Läs mer

Så kan fel om Värtaverkets utsläpp påverka fastighetsbolagen

Värtaverket i Stockholm har lämnat felaktiga uppgifter om utsläpp av växthusgaser. Naturvårdsverket har nu avgörandet, men det kan innebära att flera fastighetsbolag tvingas revidera sina hållbarhetsrapporter.

Läs mer