Tagged Förvaltning

Ett kontor för bättre hälsa

Med miljöcertifiering skapas sunda byggnader. Nästa steg är att utforma kontor som leder till bättre hälsa, välbefinnande och produktivitet. Castellum har valt att tillämpa certifieringen WELL i alla fastigheter man bygger och utvecklar. Ett ökat fokus på byggnadens sociala hållbarhet skapar en mängd värden för de företag och människor som vistas i byggnaden.

Läs mer

Olika blir det nya normala

Projektet Universellt Utformade Arbetsplatser vill bidra till ett perspektivskifte. Fokus ska flyttas från individanpassade lösningar,till att redan från början ta hänsyn till och utforma arbetsplatsen efter människors olikheter.

Läs mer

Riksbyggen får uppdrag om skötsel av Gävle slott

Riksbyggen har ingått avtal med Statens Fastighetsverk om yttre skötsel av Gävle Slott och det gamla Länsfängelset. Slottet och det före detta fängelset är två av Gävles kulturhistoriskt mest viktiga byggnader.

Läs mer

Koll på husets hälsa

Det smarta huset kommer både att ställa sin egen diagnos och sätta in rätt åtgärd. Men redan idag finns det flera digitala hjälpmedel som underlättar skötseln av huset. Här är tre exempel som är relativt enkla att installera.

Läs mer

Smarta staden knackar på

Drönarleveranser, hemtjänstrobotar och regnvatten i toaletterna. Den smarta och hållbara staden tar steget in i våra hus. Då gäller det att landets fastighetsägare är förberedda, annars riskerar man att halka efter.

Läs mer

HSB bildar HSB Finansstöd

HSB bildar ett nytt bolag, HSB Finansstöd AB. Det nya bolaget är nationellt och ska bland annat erbjuda betaltjänster för bostadsrättföreningar som i dag köper ekonomisk förvaltning av en regional HSB-förening.

Läs mer

Fastighetsägarna och Sabo anser att hyran ska upp med 3-4 procent

Fastighetsägarna och Sabo går idag gemensamt ut med krav på att de kommande hyreshöjningarna för 2019 kopplas till den makroekonomiska utvecklingen i Sverige. Cirka 3-4 procents tror man är en rimlig höjning beroende på lokala förutsättningar.

Läs mer

Bostadsrättsägare vill engagera sig i föreningen

Var tredje bostadsrättshavare i Stockholm engagerar sig i sin förening, och lika många kan tänka sig ett styrelseuppdrag i framtiden. Det visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av HSB Stockholm.

Läs mer