Tagged Fastighetsmarknad

Längre försäljningstider

Bild på Sollentuna Hills.

Trögare marknad och längre tid innan projekten är insålda. Den utvecklingen tror Mattias Roos, vd på SSM att vi får se framöver. Han anser att politiken skapar osäkerheten.

Läs mer

Experterna målar sina visioner

Foto på Niklas Zuckerman, Cushman and Wakefield, Mikael Söderlundh, Pangea och Max Barclay, Newsec Sweden.

Under 2016 omsattes fastigheter för 200 miljarder. I år har aptiten dämpats något. Vad är det som driver marknaden och vilka är orosmomenten? Vi samlade tre transaktionsexperter till ett rundabordssamtal där de fick måla upp sina tankar om framtiden.

Läs mer

Stuprörstänk riskerar att sänka byggtakten

Bild på fasad. Illustration: Johan Isaksson

Upp till 35 000 färre lägenheter kommer att byggas under en tioårsperiod. Den slutsatsen drar analysföretaget Evidens i en rapport där de granskat troliga effekter av nya lagar och regler som planerar att införas.

Läs mer

”Samhällsbygget kräver långsiktiga skatter”

Regeringen behöver en långsiktig plan för hur skatterna ska utformas för att bidra till samhällsbygget. Det anser Lennart Sten, ordförande i Fastighetsägarna Sverige.

Läs mer

På hugget i Helsingborg

Helsingborg är i en expansiv fas med projekt innefattande allt från mindre ombyggnader av vindsutrymmen till bostäder till stora stadsomvandlingar. Det goda läget tillsammans med en stark befolkningstillväxt skapar stabilitet och tillväxt.

Läs mer

Oscar Properties vinstvarnar

Sämre marknadsförutsättningar och högre kostnader har lett till att bolaget reviderar ned sin prognos till minst 400 miljoner för 2017. Samtidigt avvaktar nu bolaget med att påbörja produktionen i vissa projekt.

Läs mer